Herinrichting Valderstraat en Haalbrugskensweg

Haalbrugskensweg

Op 28 september is onze aannemer Kurvers Wegenbouw gestart met de herinrichting van de Haalbrugskensweg.

De straat wordt compleet opnieuw ingericht en zal straks qua beeld beter aansluiten bij het centrumplan van de gemeente Stein. Er worden dezelfde materialen gebruikt als op het deel van de Haalbrugskensweg gelegen langs het Winkelcentrum. Buiten dat er nieuwe materalen worden gebruikt is ook het aantal parkeerplaatsen uitgebreid. In de oude situatie waren er 37 stuks parkeerplaatsen beschikbaar in de nieuwe situatie worden dit er 43 stuks.

Ook de verlichting wordt vernieuwd, er worden dezelfde masten geplaatst als in het winkelcentrum. Na de opwaardering ziet de straat er weer fris en modern uit en sluit perfect aan bij de omgeving van het centrum. De werkzaamheden zullen begin december zijn afgerond.

Verhardingstekening Haalbrugskensweg


Valderstraat

Ook de Valderstraat wordt compleet opnieuw ingericht. Aangezien deze straat tussen het moderne winkelcentrum ligt en de oude historische kern van Stein is hier gekozen voor een beeld dat zorgt voor een mooie overgang van het moderne naar het historische. De materialen zijn nog wel strak, maar de kleurstelling en structuur van de materialen sluiten ook mooi aan bij het nostalgische beeld van Oud Stein. In de Valderstraat wordt ook nieuwe riolering gelegd en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid van 13 naar 25. Dit is mogelijk omdat de gemeente een stukje grond van de woningbouwvereniging heeft gekocht, waardoor haaks parkeren mogelijk wordt en het aantal parkeerplaatsen behoorlijk is uitgebreid.

Conform planning zijn de werkzaamheden voor de kerstdagen gereed.

Verhardeningstekening Valderstraat

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn beide staten afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers kunnen ten allen tijden passeren en ook de winkels en bedrijven zijn bereikbaar. De aanwonenden zijn geïnformeerd via een huis aan huis bezorgde brief en er is een infomiddag/avond geweest waar vragen ten aanzien van de bereikbaarheid en planning zijn beantwoord.

Blijf op de hoogte

Neem een kijkje op de projectsite van de aannemer. Je kunt de website van Wegenbouw Kurvers B.V. raadplegen.

Door te kijken onder item ‘Herinrichting Valderstraat Haalbrugskensweg’, kunt je de documenten inzien en/of downloaden. Aan de hand van deze documenten zie je hoe het project aangepakt zal worden. 


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.