Groot onderhoud wegen 2020 in Berg a/d Maas

In de gemeente Stein wordt jaarlijks groot onderhoud aan wegen uitgevoerd. Groot onderhoud heeft betrekking op het herstel van de asfalt, waarbij er geen wijzingen het profiel van de weg plaats vindt, maar alleen de bovenkant van de weg geheel of gedeeltelijk van een nieuwe laag asfalt wordt voorzien. Dit jaar voeren we ook groot onderhoud uit in Berg aan de Maas. De werkzaamheden starten conform planning in week 40, dit is de week van 28 september.

De werkwijze van het groot onderhoud is als volgt:

  • Daar waar nodig worden trottoirbanden, goten, kantopsluitingen, putranden en kolken eerst op de juiste hoogte gezet.
  • Van de bestaande weg wordt de versleten laag asfalt weggefreesd.
  • Vervolgens wordt de weg gereinigd en van een kleeflaag voorzien
  • Als laatste wordt er een nieuwe laag asfalt aangebracht.

Dit proces van begin tot het einde duurt enkele dagen tot 2 weken, afhankelijk van de hoeveelheid werk er nodig is voor het ophalen van putten, goten, kantlagen e.d.

In deze periode kunt een of meerdere dagen uw auto niet in de straat parkeren en de straat is tijdelijk afgesloten voor verkeer. De woningen die gelegen liggen in een van de straten waar gewerkt wordt krijgen nog aanvullende info via een huis aan huis gebrachte brief van de aannemer. Hierin wordt exact uitgelegd en verteld wanneer je wel en niet met de auto in de straat kunt en wanneer de auto’s van de weg moeten zijn verwijderd. Voor afstemming van de bereikbaarheid kun je contact opnemen met de contactgegevens vermeld in de brief.

Het betreft de volgende straten:

  • Achter de Hegge
  • Stegerweg
  • Steegstraat
  • Pastoor Kremerstraat
  • Burgemeester Curverstraat
  • Rozenhoek


In onderstaande tekening is met een blauwe stippellijn aangegeven waar er exact gewerkt wordt.

Mocht je op voorhand nog vragen hebben kun je contact opnemen met onze opzichter op het werk Wim Gerritsen 06-5383 2687 of bij de projectleider Rob Geraedts 06-1535 6956 rob.geraedts@gemeentestein.nl


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93