Brug over Maas

In opdracht van de gemeente Stein en Maasmechelen heeft onderzoeksbureau Movares een haalbaarheidsstudie (PDF, 1.4 MB) uitgevoerd met als doel te komen tot een oordeel over de realiseerbaarheid van een brug over de Maas naar België.

De rapportage schetst onder meer de locatiekeuze, de criteria voor de realisatie en de inbedding in maatschappelijk – economische zin van de brug. Er worden financiële hoofdlijnen gepresenteerd  en voor het vervolgtraject worden enkele aanbevelingen gedaan.

Om de brug over de Maas in de toekomst te kunnen realiseren, moet worden ingezet op een brede gebiedsontwikkeling op bovengemeentelijke schaal. In samenwerking met de beide Provincies moet een visie voor de verbinding in relatie tot een verdergaande ontwikkeling dan een brug tussen Stein en Maasmechelen ontwikkeld worden. Deze vervolgstudie zal het ‘waarom’ van de brug moeten onderschrijven als onderdeel van een nieuwe grensoverschrijdende gebiedsvisie op het gebied van mobiliteit, toerisme of een combinatie daarvan. Een opgave als deze overstijgt het gemeentelijke krachtenveld. De provincie werkt aan een plan van aanpak dat beschrijft hoe deze opgave opgepakt wordt.
 

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.