Afkoppelen Maasband

Afkoppelen Maasband is gestart


De projectnaam dekt eigenlijk de lading niet. Het betreft niet alleen het afkoppelen van het regenwater op de riolering maar gaat ook over een totale herinrichting van de kern Maasband. Het ontwerp hiervan is samen met de dorpsgemeenschap tot stand gekomen.
Op 5 februari zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden: Het inrichten van het werkterrein en het aanleggen van de nieuwe parkeerplaats.


De werkzaamheden van het vernieuwen van de riolering en vernieuwen van de bestratingen starten op 19 februari in de Leutherhoekweg aan de oostzijde richting Maas.
Er is al veel gebeurd in en rondom Maasband. Dijkversterkingen hebben plaatsgevonden en de nutsleidingen zijn vernieuwd. Het streven van de gemeente voor het komende project is dan ook om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij de aanbesteding van het werk is het beperken van overlast een belangrijk criterium geweest bij de selectie van de aannemer.
 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93