Welke scholen zijn er in onze gemeente?

In Stein kun je terecht voor verschillende soorten basisonderwijs. In totaal zijn er 5 basisscholen in onze gemeente. Voortgezet onderwijs wordt verzorgd door Scholengemeenschap Groenewald.

Overzicht basisscholen

Voortgezet onderwijs

Scholengemeenschap Groenewald

Schoolbesturen

Voorzieningen voor kinderen

Kinderdagopvang (KDO)

Op een kinderdagverblijf worden kinderen van 6 weken tot 4 jaar opgevangen als hun ouders aan het werk zijn. Gediplomeerde leid(st)ers dragen zorg voor de kinderen.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Op de buitenschoolse opvang kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor en/of na schooltijd, op roostervrije dagen en tijdens de schoolvakanties terecht.

Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In de peuteropvang kunnen kinderen tussen 2 en 4 jaar een paar keer per week met andere kinderen spelen. Op onze peuteropvanglocaties wordt ook een VVE programma aangeboden. VVE is een initiatief om de (taal)ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Dat gebeurt dagelijks gewoon in de groep van de peuteropvang. Met een combinatie van spelen, ontdekken en leren draagt de pedagogisch medewerker uw kind extra uit. De groep biedt een veilige omgeving waarin kinderen van 2 en 3 jaar zich op een speelse manier kunnen ontwikkelen waardoor ze een goede start op de basisschool kunnen maken.

Bekijk ook hier het bezoek van wethouder Ummels aan peutercentrum de Triviant.

Gastouderopvang

Ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen ook kiezen voor gastouderopvang. Jouw kind wordt dan opgevangen in een gastgezin.

www.spelenderwijs.nl
www.mik-kinderopvang.nl
www.rekentoolkinderopvang.nl/de-rekentool/kinderopvangtoeslag-2018


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Foto van burgermeester met schoolkinderen