Onderscheidingen

Er zijn verschillende onderscheidingen waarvoor je iemand kunt voordragen. Op deze pagina lees je meer over de lintjes.

Koninklijke Onderscheiding (lintje)

Ken jij iemand die zich al vele jaren structureel inzet voor een belangrijk maatschappelijk doel binnen onze gemeente? Zonder enig eigenbelang maar in alle bescheidenheid vanuit een groot hart voor onze samenleving? Verdient deze persoon volgens jou een lintje? Daar kun jij voor zorgen! Want goed werk mag beloond worden. Als gemeente zijn we trots op deze personen en vinden we waardering uiterst belangrijk!

Wat is een Koninklijke Onderscheiding?

Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. Dit kan zijn vanwege een enorme inzet van minimaal 15 jaar voor een (sport-)vereniging of ander vrijwilligerswerk, maar ook langdurige mantelzorg. Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag, reikt de burgemeester de lintjes uit.

Hoe vraag ik een Koninklijke Onderscheiding aan?

Wil je iemand uit onze gemeente voordragen voor een lintje? Stuur dan je verzoek naar bestuurssecretariaat@gemeentestein.nl en vermeld je contactgegevens. Een medewerker neemt dan telefonisch contact met je op om je uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek bij de gemeente om de procedure uit te leggen.

Wil je een aanvraag indienen voor een Bijzondere Gelegenheid?

Het is ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een Bijzondere Gelegenheid. Dit is een uitreiking op een ander moment dan tijdens de Lintjesregen. Denk aan een verenigingsjubileum of beëindiging van een bestuursfunctie.

Termijnen

Aanvragen voor de Lintjesregen (Algemene Gelegenheid) dienen vóór 1 juni, in het voorgaande jaar bij de burgemeester te zijn ingediend. Voor de Lintjesregen in 2025 betekent dit vóór 1 juni 2024.

Als je een Koninklijke Onderscheiding wil aanvragen voor een Bijzondere Gelegenheid, dan dient het complete voorstel minimaal 6 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester te zijn ingediend.

Meer informatie?

Voor aanvullende vragen kun je altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 046-435 92 00 of 046-435 92 03. Ook kun je voor meer algemene informatie kijken op www.lintjes.nl.

Jongerenlintje

Jongeren maken het verschil! Sommigen laten een diepe indruk achter door (ogenschijnlijk) normale dingen te doen voor iemand anders. Anderen zetten zich vrijwillig in om onze gemeente mooier te maken. Al die jongeren verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Deze waardering uiten we in de vorm van een Jongerenlintje.

In 2020 zijn de eerste jongerenlintjes uitgereikt. Ook dit jaar zijn we op zoek naar jongeren die het verschil maken. Sommigen laten een diepe indruk achter door (ogenschijnlijk) normale dingen te doen voor iemand anders. Anderen zetten zich vrijwillig in om onze gemeente mooier te maken. Al die jongeren verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Deze waardering uiten we in de vorm van een Jongerenlintje. Zo’n lintje is uitsluitend bedoeld voor jongeren tot en met 26 jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, hoef je uiteraard géén heldendaden te verrichten. Maar dat mag wel!

Ken jij iemand die zo’n lintje zou moeten krijgen? Bekijk dan hieronder de voorwaarden en hoe het werkt.

Wie komt in aanmerking voor het jongerenlintje?

Een individuele jongere die:

 • 26 jaar of jonger is;
 • woont in de gemeente Stein;
 • zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander, een vereniging, maatschappelijke organisatie, vrijwilligersorganisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Stein of een bijzondere prestatie heeft geleverd;
 • niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet door een ander project of prijs.

De prestatie of activiteit dient te voldoen aan minimaal 1 van onderstaande voorwaarden:

 • het is vernieuwend;
 • inspirerend en/of leerzaam richting andere jongeren;
 • draagt bij aan verbindingen binnen de gemeente of tussen doelgroepen;
 • draagt bij aan een vorm van leefbaarheid of duurzaamheid binnen kernen en/of gemeente.

Voorbeelden van bijzondere prestaties en inzet voor de gemeente Stein en haar inwoners:

 • mantelzorg of het helpen van ouderen of zieken;
 • actie voeren voor een goed doel;
 • verrichten van een heldendaad;
 • bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-, sport-, hobbyvereniging of maatschappelijke organisatie;
 • het organiseren van activiteiten in bijvoorbeeld en wijk of gemeenschapshuis;
 • het opzetten van een grootschalige schoonmaak-/opruimactie;
 • meermaals bespreekbaar maken van onderwerpen als pesten, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik of zinloos geweld.

Iemand voordragen

Iemand voordragen is simpel. Dat kan via het formulier voordracht jongerenlintje. Jouw voordracht voor een jongerenlintje in 2025 moet vóór 1 maart 2025 zijn ingediend.

Hoe gaat het dan verder?

De burgemeester, het bestuurssecretariaat en één lid van de SJAR (Steinse jongerenadviesraad) vormen de selectiecommissie. Zij beoordelen alle nominaties en adviseert vervolgens het college van burgemeester en wethouders wie voor een jongerenlintje in aanmerking komt. De selectiecommissie houdt hierbij rekening met een reële man-vrouw verhouding en de verhouding tussen de verschillende kernen. Per jaar worden (maximaal) 5 jongerenlintjes uitgereikt. In uitzonderlijke gevallen kan het college van B&W afwijken van dit aantal.

Uitreiking = feest!

De jongerenlintjes worden op dezelfde dag uitgereikt als de Koninklijke Onderscheidingen. In 2024 is lintjesdag op vrijdag 26 april. De lintjes worden uitgereikt door het college van B&W. De viering vindt plaats op Koningsdag.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Stein via het telefoonnummer 046-43 59 393 of per mail: jongerenlintje@gemeentestein.nl

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken voor (sport-)verenigingen, stichtingen en instellingen. Je kunt de Koninklijke Erepenning aanvragen als jouw organisatie een 50-jarig jubileum viert. Het kan ook elke 25 jaar erna. Je vraagt de Koninklijke Erepenning aan in de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven.

De Koninklijke Erepenning staat symbool voor de waardering van de koning voor een (sport-)vereniging, stichting of instelling. Krijgt jouw organisatie de Koninklijke Erepenning? Dan mag je deze titel aan je naam en logo toevoegen. Je mag dan ook het koninklijk wapen gebruiken.

Voorwaarden

 • Je doet de aanvraag naar aanleiding van het 50-jarig bestaan, of iedere 25 jaar daarna.
 • Je organisatie is actief in de liefdadigheid, wetenschap, cultuur, maatschappelijke betrokkenheid of sport.
 • Je organisatie onderscheidt zich van soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke organisaties.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van het Koninklijk Huis.

Aanvragen

Zo vraag je de koninklijke Erepenning aan:

 • Neem contact op met de gemeente waar de vereniging, stichting of instelling is ingeschreven. Mail jouw aanvraag naar: bestuurssecretariaat@gemeentestein.nl
 • Je levert aan:
  • Een bewijs van de ontstaansgeschiedenis, bijvoorbeeld een oprichtingsakte.
  • Een brief waarin je uitlegt waarom jouw organisatie de Koninklijke Erepenning verdient.
 • Na jouw aanvraag volgt altijd een persoonlijk gesprek. Hierin wordt de procedure en alle benodigde stukken besproken. Wij helpen je zo nodig op weg met antwoorden op jouw vragen en met het volledig maken van jouw aanvraag.

Let op: de aanvraag dient 9 maanden voor de uiteindelijke datum geplaatst te zijn bij de gemeente.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.