Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen voor alle gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

De visie is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. Diverse ontwikkelingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinenmarkt in de afgelopen jaren veranderd. Daarom zijn in deze visie afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkelingen en is een hoofdstructuur vastgelegd met aangewezen winkel-, kantoren en bedrijventerreinlocaties.

Heb je vragen over een toekomstige ontwikkeling of uitbreiding van jouw huidige activiteiten in de winkel- kantoren of bedrijventerreinenmarkt? Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris via ondernemen@gemeentestein.nl 

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (PDF, 11.6 MB)
Nota zienswijze (PDF, 635.7 kB)
 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93