Melding psychische hulp op basis van de Wvggz

Denk je dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek onderzoekt in opdracht van de gemeente of er mogelijk verplichte ggz nodig is. Na jouw melding neemt een procesregisseur van het Veiligheidshuis contact met je op. Je kunt dan uitleggen wat aan de hand is en waarom jij je zorgen maakt.

Let op, je doet de melding in de gemeente waar degene waar jij je zorgen over maakt woont. Verder gelden voor het opleggen van verplichte zorg strenge eisen. Kijk voor het invullen van het meldformulier of één van de volgende situaties aan de hand is en waar je dan het beste terecht kunt:

  • Bij een acute crisis bel je de huisarts of 112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet.
  • Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ voor hulp op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Ook bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning biedt de Wvggz geen oplossing. Afhankelijk van jouw vraag kun je dan terecht bij jouw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Partners in Welzijn of de gemeente.

Wil je meer weten over de Wvggz en waarom deze is ingevoerd? Lees dan meer op onze Wvggz pagina

Maak een melding over psychische hulp


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93