Volg de Corona pagina voor een overzicht van alle maatregelen in Stein

Meldingen en klachten

Waar wil jij een melding of klacht over indienen?

Meldformulier GGZ

Maak een melding over de openbare ruimte

Over de openbare ruimte, zoals wegen, verkeersborden en groen.

Melding maken van schade in de openbare ruimte zoals straten, stoepen, straatkolken, verkeersborden, openbaar groen, etc. kan via het digitale meldingsformulier openbare ruimte. Hier zie je een overzicht van actuele meldingen.

Nog eenvoudiger melden via de 'MijnGemeente' app!
Snel en makkelijk melden vanaf de locatie en op het moment dat je iets ziet dat beter kan. Download daarvoor gratis de ‘MijnGemeente’ app op je telefoon via de appstore (Apple) of Google play (Android). Binnen enkele stappen heb je de locatie en het probleem met foto gemeld. Je kunt aangeven of je terugkoppeling op jouw melding wilt ontvangen of dat je liever anoniem wilt melden.

Melding psychische hulp op basis van de Wvggz

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit bij de gemeente in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek onderzoekt in opdracht van de gemeente of er mogelijk verplichte ggz nodig is. Na uw melding neemt een procesregisseur van het Veiligheidshuis contact met u op. U kunt dan uitleggen wat aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt.

Let op, u doet de melding in de gemeente waar degene waar u zich zorgen over maakt woont. Verder gelden voor het opleggen van verplichte zorg strenge eisen. Kijk voor het invullen van het meldformulier of één van de volgende situaties aan de hand is en waar u dan het beste terecht kunt:

  • Bij een acute crisis belt u de huisarts of 112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet.
  • Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ  voor hulp op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Ook bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning biedt de Wvggz geen oplossing. Afhankelijk van uw vraag kunt u dan terecht bij uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Partners in Welzijn of de gemeente.

Wilt u meer weten over de Wvggz en waarom deze is ingevoerd? Lees dan hier verder.

Over vliegenoverlast

Over de gemeentelijke dienstverlening, zoals wachttijden, informatieverstrekking en bereikbaarheid.

Heb je een vraag, klacht of opmerking over de dienstverlening van de gemeente? Dan horen wij dat graag. Laat het ons dan weten via info@gemeentestein.nl. Wij nemen dan binnen 10 werkdagen contact met jou op.

Weekblad VIA Stein

Heb je geen Weekblad VIA Stein / VIA Limburg ontvangen? Meld dit dan via www.via-limburg.nl/bezorging of neem telefonisch contact op met VIA Limburg via 046-411 70 50.

Een officiële klacht indienen

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je door de gemeente bent behandeld, kun je daar een officiële klacht over indienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een onheuse bejegening. Maak dat vooral kenbaar, zodat de gemeente van jouw melding kan leren. Stuur jouw klacht naar info@gemeentestein.nl t.a.v. het college van B&W.

Niet digitaal?

Een brief schrijven kan ook. Het adres is Postbus 15, 6170 AA Stein.