Meldingen en klachten

Waar wil jij een melding of klacht over indienen?

Over de openbare ruimte, zoals wegen, verkeersborden en groen.

Maak een melding over de openbare ruimte

Melding maken van schade in de openbare ruimte zoals straten, stoepen, straatkolken, verkeersborden, openbaar groen, etc. kan via het digitale meldingsformulier openbare ruimte. Hier zie je een overzicht van actuele meldingen.

Nog eenvoudiger melden via de 'MijnGemeente' app!
Snel en makkelijk melden vanaf de locatie en op het moment dat je iets ziet dat beter kan. Download daarvoor gratis de ‘MijnGemeente’ app op je telefoon via de appstore (Apple) of Google play (Android). Binnen enkele stappen heb je de locatie en het probleem met foto gemeld. Je kunt aangeven of je terugkoppeling op jouw melding wilt ontvangen of dat je liever anoniem wilt melden.

Over de gemeentelijke dienstverlening, zoals wachttijden, informatieverstrekking en bereikbaarheid.

Heb je een vraag, klacht of opmerking over de dienstverlening van de gemeente? Dan horen wij dat graag. Laat het ons dan weten via info@gemeentestein.nl. Wij nemen dan binnen 10 werkdagen contact met jou op.

Weekblad VIA Stein

Heb je geen Weekblad VIA Stein / VIA Limburg ontvangen? Meld dit dan via www.via-limburg.nl/bezorging of neem telefonisch contact op met VIA Limburg via 046-411 70 50.

Een officiële klacht indienen

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop je door de gemeente bent behandeld, kun je daar een officiële klacht over indienen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een onheuse bejegening. Maak dat vooral kenbaar, zodat de gemeente van jouw melding kan leren. Stuur jouw klacht naar info@gemeentestein.nl t.a.v. het college van B&W.

Niet digitaal?

Een brief schrijven kan ook. Het adres is Postbus 15, 6170 AA Stein.