Wanneer is jouw kind leerplichtig?

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze naar school. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Wie is verantwoordelijk?

Als ouder of verzorger ben je er voor verantwoordelijk dat jouw kind naar school gaat. Is jouw kind 12 jaar of ouder, dan is het kind zelf ook verantwoordelijk.

Schoolverzuim

Gaat jouw kind niet naar school en zijn daarvoor geen aanwijsbare redenen? Dan is sprake van ongeoorloofd verzuim. Je mag bijvoorbeeld niet buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit wordt gecontroleerd door de leerplichtambtenaar.

Verlof of vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kun je extra (vakantie) verlof aanvragen. Ook meer structureel verzuim is soms toegestaan. Er is dan sprake van een vrijstelling. Neem in beide gevallen contact op met de directeur van de school.

Team Leren en Jongeren

De gemeente Stein heeft de uitvoering van de Leerplichtwet opgedragen aan het Team Leren en Jongeren. Onderstaand tref je praktische informatie aan over het Team Leren en Jongeren.

Bezoekadres Markt 1, 6161 GE Geleen
Postadres Postbus 18 Knooppunt 36, 6130 AA Sittard
Telefoon 046-4777492
Openingstijden Op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur
Website https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Jeugd

Kijk ook bij 

Informatie over leerplicht staat op de website van de Rijksoverheid.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.

foto van de burgermeester op bezoek in een klas van het lager onderwijs