Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die door een beperking en/of levensovertuiging niet naar een school kunnen gaan, die dichtbij huis ligt.

Ouders en/of verzorgers kunnen hiervoor bij de gemeente terecht voor een vergoeding via de verordening ‘bekostiging leerlingenvervoer’. De verordening gaat ervan uit dat de verantwoordelijkheid voor het school bij ouder van de leerling blijft. De ouders of verzorgers moeten het leerlingenvervoer zelf aanvragen.

De vergoeding kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een fietsvergoeding per kilometer
  • Een vergoeding voor de kosten voor het openbaar vervoer (het kan met begeleiding)
  • Een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van jouw kind
  • Bij uitzondering regelt de gemeente vervoer met een bus of taxi-(bus)

Voorwaarden

  • Je kind woont in de gemeente Stein
  • Je kind heeft beperkingen waardoor het niet of moeilijk zelfstandig kan reizen
  • Je kind kan niet begeleid worden in het openbaar vervoer of met de fiets door ouders of anderen
  • De afstand tussen school en woning van je kind.

Kosten

De gemeente mag vragen om een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage hangt af van jouw inkomen.

Periode

Als de aanvraag compleet is, neemt de gemeente na 8 weken na ontvangst van je aanvraag een beslissing. Deze periode mag de gemeente één keer verlengen als ze nog geen besluit kan nemen. Bijvoorbeeld wanneer er medisch advies opgevraagd moet worden.

Aanvragen

Als je denkt dat jouw kind in aanmerking komt voor deze regeling kun je dit elk jaar vóór 1 mei aanvragen via het online aanvraagformulier. Dit formulier nemen we pas in behandeling als je het compleet aanlevert.

Leerlingenvervoer dat nog start voor de zomervakantie 2024 en gaat over schooljaar 2023-2024, kun je alleen telefonisch aanvragen. Bel naar de gemeente via 046-4359393. Het aanvraagformulier 2024-2025 moet je wel digitaal invullen voor het nieuwe schooljaar.

Aanvraag leerlingenvervoer

Veelgestelde vragen

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor het betalen van het leerlingenvervoer. Ouders en/of verzorgers zijn altijd verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kinderen. Het begeleiden is een taak van de ouders of ze moeten zelf zoeken naar een oplossing. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Als een kind zich slecht gedraagt, mag hij/zij misschien niet mee met het vervoer. Als het kind zich vaker slecht gedraagt in het vervoer, kan het kind geschorst worden van het taxivervoer. Ouders zijn ook verantwoordelijk voor het afmelden van het vervoer, als het kind ziek is of de school een studiedag heeft. Als je kind plotseling ziek wordt op school, is de ouder verantwoordelijk voor het eigen vervoer.

Er is sprake van co-ouderschap en mijn kind woont op twee adressen. Waar moet ik het leerlingenvervoer aanvragen?

Als je kind de ene week in de gemeente Stein woont en de andere week in een andere gemeenten, moet je bij beide gemeenten leerlingenvervoer aanvragen. Beide aanvragen worden apart van elkaar beoordeeld. Hierbij gaat het niet om waar de leerling is ingeschreven. Het gaat om de eigenlijke verblijfplaats van de leerling. De gemeenten waar het kind woont, controleren de aanvraag elk aan de eigen regels over het leerlingenvervoer. Hierbij bekijken ze onder meer of er sprake is van een woning zoals in de regeling staat, of de school dichtstbijzijnde toegankelijke is en of voldaan is aan de afstandsgrens. Het komt voor dat slechts voor één van beide woonadressen aanspraak op leerlingenvervoer kan worden gemaakt, doordat de school niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school is vanuit beide adressen.

Dichtstbijzijnd betekent de kortste, goede en veilige weg naar school voor de leerling. Toegankelijk wil zeggen dat het onderwijs aansluit bij de behoefte van de leerling.

Kan mijn kind ook worden afgezet op een ander adres dan het woonadres?

Leerlingenvervoer is bedoelt voor het vervoer vanaf het verblijfsadres naar de school en terug. Vervoer naar bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, oppasadressen of andere adressen vallen hier niet onder. Er is slechts één extra afzet adres mogelijk binnen de eigen gemeenten. Dit adres mag tot 250 meter van het woonadres afliggen.

Kan mijn kind ook langer op school blijven vanwege therapie?

Nee, het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijden zoals die in het schoolplan staan. Bij aanvang van het schooljaar wordt op basis van deze gegevens een vervoersplan gemaakt waarbij het vervoer van leerlingen zoveel mogelijk wordt gecombineerd.

Is er ook leerlingenvervoer mogelijk vanwege een tijdelijk handicap zoals een gebroken been?

Een leerling met een tijdelijk handicap komt niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is alleen voor een blijvende handicap van langer dan 3 maanden. De gemeente beoordeelt in deze situaties of je kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Wij kunnen medisch advies opvragen bij een organisatie die hierbij niet is betrokken.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen of wil je het aanvraagformulier per post of e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@gemeentestein.nl met als onderwerp ‘aanvraag leerlingenvervoer’ of bel naar 046-435 93 93.

Meer informatie?


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Foto van bus als sfeerimpressie