Hondenbeleid

Informatie hondenbeleid (in Stein, honden aan de lijn)

In de hele gemeente Stein geldt voor honden een aanlijnverplichting. Overal binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente Stein moeten honden aangelijnd zijn. Als jouw hond niet aangelijnd is riskeer je een boete, die door de politie of opsporingsambtenaar wordt uitgeschreven.

Uitzondering hierop zijn de losloopgebieden in binnen de gemeente. In deze losloopgebieden, die door het College van Burgemeester en Wethouders worden vastgesteld, hoeven de honden niet aangelijnd te zijn. Deze losloopgebieden zijn gemarkeerd met bordjes.

In losloopgebieden moeten honden onder appel staan (luisteren naar hun baasje). Honden mogen niet zonder toestemming over privé eigendommen lopen. Onder privé eigendom wordt onder andere verstaan aangrenzende tuinen, akkers en weilanden van agrariërs.
Veel wandelaars stellen het op prijs als je je loslopende hond bij je roept en even vasthoud.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Penning van hondenbelasting