Grond in Stein

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat overheden gelijke kansen moeten bieden bij de uitgifte van onroerende zaken. Dit betekent dat een gemeente (die het voornemen heeft om onroerende zaken te verkopen) het voornemen hiertoe op tijd en voorafgaand aan de verkoop bekend moet maken op zo’n manier dat iedereen daarvan kennis kan nemen.

De mededingingsruimte, dit betekent dat aan partijen de tijd en ruimte moet worden gegeven om via een open procedure grond te kunnen aankopen, treedt niet in werking in de volgende gevallen: Als van tevoren vaststaat of als er met reden mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet de overheidsorganisatie vóór de verkoop zijn voornemen hiervoor op zo’n wijze bekendmaken dat iedereen daarvan kennis kan nemen.

De gemeente Stein maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgiften van gemeentelijke onroerende zaken bekend. Het gaat hier om zowel openbare uitgifteprocedures als om uitgiften waarbij deze procedure niet vooraf is gegaan. (1-op1 uitgiften)


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.