Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag je parkeren op speciale parkeerplaatsen voor mensen met een handicap of chronische aandoening (ziekte die lange tijd voortduurt). Je vindt deze gehandicaptenparkeerplaatsen bijvoorbeeld bij winkels, zorgverleners of andere openbare gebouwen. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart kun je aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. De kaart is onder andere geldig in alle landen van de Europese Unie.

Bestuurderskaart en passagierskaart

Mensen die zelf autorijden (bestuurders) en mensen die met iemand meerijden (passagiers) kunnen de gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen:

Bestuurderskaart

  • Je kunt de bestuurderskaart aanvragen als je minstens je een half jaar minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok, rollator of krukken
  • Je hebt een geldig rijbewijs

Passagierskaart

  • Je kunt de passagierskaart aanvragen als je minstens een half jaar met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, minder dan 100 meter zelfstandig kunt lopen
  • Je hebt de hulp van de bestuurder altijd nodig bij vervoer van deur tot deur. Je kunt niet alleen blijven als de bestuurder de auto parkeert.

Aanvragen van een Gehandicaptenparkeerkaart

Voor het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart kun je bellen naar het team Wmo via telefoonnummer 046-4359393. Voeg bij het inleveren van het aanvraagformulier een pasfoto toe die kortgeleden is gemaakt. Wij proberen uw aanvraag binnen acht weken af te handelen.

De kaart is persoonsgebonden. Dit betekent dat je geen eigen auto hoeft te hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Op de kaart komt dan ook geen kenteken van jouw auto te staan. Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Kosten

Het aanvragen van een parkeerkaart kost geld, ook als jouw aanvraag wordt afgewezen. Als er een medisch advies nodig is, zijn de kosten altijd hoger. De kosten voor beoordeling met medische keuring zijn in 2024 € 178,00 en beoordeling zonder medische keuring € 73,00.

Medische keuring

Het hangt af van je medische gegevens of er wel of geen medische keuring komt. De medisch adviseur van de GGD kan een blijvend of tijdelijk advies geven. De gemeente neemt het advies over en maakt de beslissing en de parkeerkaart. Je kunt het medisch advies inzien voordat het naar de gemeente wordt gestuurd. Als je het niet eens bent met het medisch advies kun je dit laten weten aan de GGD.

Wat je moet weten

  • Het is belangrijk dat je de kaart zelf afhaalt. Wij hebben namelijk jouw handtekening nodig. Wij geven de kaart niet mee aan een familielid of huisgenoot. Bij het afhalen moet je de kosten betalen.
  • Jouw gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Daarna vraag je een nieuwe aan.
  • Als jouw aanvraag wordt afgewezen, krijg je de aanvraagkosten niet terug. Hiervoor ontvang je thuis een factuur.

Lees alle informatie in de folder over (PDF, 2.1 MB)Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) (PDF, 2.1 MB)

Afhalen parkeerkaart

Voor het afhalen van de GPK kun je een afspraak maken via de groene knop.

Afspraak maken


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93