Gehandicapten parkeerkaart (GPK)

Mensen die zich niet of nauwelijks te voet kunnen voortbewegen zijn vaak aangewezen op gemotoriseerd vervoer om mobiel te zijn. Helaas is het niet altijd mogelijk om vrijwel voor de deur in- en uit te kunnen stappen. De gehandicaptenparkeerkaart kan hiervoor uitkomst bieden. Die voorziening valt niet onder de Wmo en hiervoor geldt een aparte regeling. Er zijn twee soorten parkeerkaarten; de bestuurders- en de passagierskaart.

Voor een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerking komen:

  • Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;
  • Passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en die voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder;
  • Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoelgebonden zijn;
  • Bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, andere dan bedoeld onder a en b, die ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan loopbeperkingen hebben.

Proces

Een aanvraag om een parkeerkaart kun je indienen door middel van het meldingsformulier GPK. Maak hiervoor een afspraak via http://afspraken.gemeentestein.nl/Internetafspraken.

Een arts van de GGD adviseert de gemeente of je voor een parkeerkaart in aanmerking komt.
Nadat wij het advies hebben ontvangen, ontvang je schriftelijk ons besluit. Als de parkeerkaart wordt toegekend, kun je deze onder betaling van de kosten afhalen bij Publiekszaken.

Kosten

Aan het verkrijgen van een parkeerkaart zijn kosten verbonden. Als er een parkeerkaart wordt afgegeven waarvoor een GGD advies nodig is bedragen de kosten € 85,-. Zonder dit advies kost het € 33,05.