Erkennen kind vóór de geboorte

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap en is je partner zwanger? Dan kun je het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. Je kunt het kind ook erkennen als je niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, word je de wettelijke vader of duomoeder. Je maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Wat je moet weten

Als je het kind vóór de geboorte erkent, dan:

 • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander is/zijn
 • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
 • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
 • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Keuze achternaam eerste kind

Erken je het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van jou en je partner? Dan kun je ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doe je bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentehuis.
Doe je dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 kunnen kinderen ook de achternamen van beide ouders krijgen. Zo'n dubbele achternaam kun je ook aanvragen als jouw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Kijk voor meer informatie op de pagina Achternaam kind kiezen.

Ouderlijk gezag

 • Je krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als je het kind voor de geboorte erkend
 • Het ouderlijk gezag vraag je aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag
 • Let op: Vanaf 2023 krijg je automatisch het ouderlijk gezag als je het kind erkent. Je hoeft het gezag niet meer aan te vragen bij de rechtbank. Heb je het kind in 2022 erkend en wordt jullie kind geboren in 2023 dan vraag je het ouderlijk gezag wel aan bij de rechter. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig identiteitsbewijs mee
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan heb je de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neem je een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de moeder mee

Wil je dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar het gemeentehuis.

 • Je legt samen een verklaring af bij de burgerlijke stand
 • Doe je dat niet? Dan krijgt het kind de naam van de moeder
 • Het tweede en volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam als het eerste kind

Kosten

Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets.

Hoe lang duurt de aanvraag?

De gemeente verwerkt de erkenning direct.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93