Erkennen kind

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap en is je partner zwanger? Dan kun je het kind al voor de geboorte erkennen. Dit heet 'erkenning ongeboren vrucht'. Je kunt het kind ook erkennen als je niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, word je de wettelijke vader of duomoeder. En je krijgt automatisch het ouderlijk gezag. Je maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Wat je moet weten

Als je het kind vóór de geboorte erkent, dan:

 • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander is/zijn
 • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
 • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
 • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Keuze achternaam eerste kind

Erken je het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van jou en je partner? Dan kun je ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doe je bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentehuis.
Doe je dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 kunnen kinderen ook de achternamen van beide ouders krijgen. Zo'n dubbele achternaam kun je ook aanvragen als jouw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016. Kijk voor meer informatie op de pagina Achternaam kind kiezen.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig identiteitsbewijs mee
 • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan heb je de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Ook neem je een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de moeder mee

Wil je dat het eerste kind de naam van de vader krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar het gemeentehuis.

 • Je legt samen een verklaring af bij de burgerlijke stand
 • Doe je dat niet? Dan krijgt het kind de naam van de moeder
 • Het tweede en volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam als het eerste kind

Kosten

Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets.

Hoe lang duurt de aanvraag?

De gemeente verwerkt de erkenning direct.

Erkennen kind na de geboorte

Als je jouw kind erkent, word je juridisch ouder. Dit betekent dat je dan de wettelijke ouder van jouw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder heb je rechten en plichten. Zo heb je er recht op om jouw kind te zien en ben je verplicht om voor het kind te zorgen. Erkenning doe je bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Op deze pagina vind je alle informatie over het erkennen van een kind na de geboorte. Je krijgt automatisch het ouderlijk gezag als je het kind erkent.

Je kunt jouw kind na de geboorte op twee momenten erkennen: dit kan bij de geboorteaangifte en na de geboorteaangifte. Kijk hieronder wat voor jou van toepassing is:

Kind erkennen na de geboorteaangifte

 • Je gaat samen met de moeder naar de gemeente om jouw kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als het kind dat je wilt erkennen 12 jaar of ouder is, heb je schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als je van beiden geen toestemming krijgt, kun je de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als je de biologische ouder bent van jouw kind.
 • Als het kind dat je wilt erkennen 16 jaar of ouder is, ga je samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Kind erkennen bij de geboorteaangifte

 • Je doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van jouw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kun je geen aangifte doen.
 • Dit doe je bij de gemeente waar jouw kind is geboren.
 • Je kunt jouw kind dan meteen erkennen.
 • Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, heb je schriftelijke toestemming van haar nodig om jouw kind te erkennen.

Kind erkennen als duomoeder

Let op! Als getrouwde duomoeder moet je een verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is). Overleg je geen donorverklaring, dan krijg je als duomoeder alleen het ouderlijk gezag als je het kind erkent.

Hoe werkt het?

Je kunt jouw kind erkennen als je een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als je duomoeder bent, kunt je jouw kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Jouw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als jouw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als je onder curatele (onder toezicht) staat, dan heb je toestemming nodig van de rechter.
 • Als je door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kun je het kind niet erkennen.
 • Je kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als je de biologische vader bent, kun je de erkenning later niet ongedaan maken


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.