Erkennen kind na de geboorte

Als je jouw kind erkent, word je juridisch ouder. Dit betekent dat je dan de wettelijke ouder van jouw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder heb je rechten en plichten. Zo heb je er recht op om jouw kind te zien en ben je verplicht om voor het kind te zorgen. Erkenning doe je bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Op deze pagina vind je alle informatie over het erkennen van een kind na de geboorte. Dit kan ook voor de geboorte. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

Je kunt jouw kind na de geboorte op twee momenten erkennen: dit kan bij de geboorteaangifte en na de geboorteaangifte. Kijk hieronder wat voor jou van toepassing is:

Kind erkennen na de geboorteaangifte

 • Je gaat samen met de moeder naar de gemeente om jouw kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als het kind dat je wilt erkennen 12 jaar of ouder is, heb je schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als je van beiden geen toestemming krijgt, kun je de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als je de biologische ouder bent van jouw kind.
 • Als het kind dat je wilt erkennen 16 jaar of ouder is, ga je samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Kind erkennen bij de geboorteaangifte

 • Je doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van jouw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kun je geen aangifte doen.
 • Dit doe je bij de gemeente waar jouw kind is geboren.
 • Je kunt jouw kind dan meteen erkennen.
 • Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, heb je schriftelijke toestemming van haar nodig om jouw kind te erkennen.

Kind erkennen als duomoeder

Let op! Als getrouwde duomoeder moet je een verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is). Overleg je geen donorverklaring, dan krijg je als duomoeder alleen het ouderlijk gezag als je het kind erkent. 

Hoe werkt het?

Je kunt jouw kind erkennen als je een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als je duomoeder bent, kunt je jouw kind erkennen.

Verder geldt het volgende:

 • Jouw kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als jouw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als je onder curatele (onder toezicht) staat, dan heb je toestemming nodig van de rechter.
 • Als je door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kun je het kind niet erkennen.
 • Je kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als je de biologische vader bent, kun je de erkenning later niet ongedaan maken

 

Afspraak maken

Meenemen

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar je de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorteakte mee.

Als de moeder meegaat naar de gemeente neem je het volgende mee:

 • Jouw geldig identiteitsbewijs
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • Jouw geldig identiteitsbewijs
 • Schriftelijke toestemming van de moeder
 • Handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • Kopie geldig identiteitsbewijs moeder
 • Schriftelijke toestemming van het kind
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Kosten

Het erkennen van een kind voor de geboorte kost niets.

Keuze achternaam eerste kind

Bij de erkenning van jouw eerste kind kun je bij de geboorteaangifte kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of die van jou. Als je wilt dat jouw kind jouw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan niet voldoende. Als je niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als jouw eerste kind.

Ouderlijk gezag

Vanaf 2023 krijg je automatisch het ouderlijk gezag als je het kind erkent. Je hoeft het gezag niet meer aan te vragen bij de rechtbank. Heb je het kind in 2022 erkend en wordt jullie kind geboren in 2023 dan vraag je het ouderlijk gezag wel aan bij de rechter. Ga naar deze pagina voor meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag.

Kijk voor meer informatie over het erkennen van een kind op de website van de Rijksoverheid.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93