Economisch beleidsplan

De gemeente Stein heeft samen met haar ondernemers gewerkt aan het maken van het economisch beleid voor de gemeente Stein. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat zij op 14 november 2023 hebben ingestemd met het concept economisch beleid 2024-2027.

Het sluit aan op de doelen uit het vorige economische beleidsplan en is een verdere uitwerking van het thema ‘bereikbare en bedrijvige gemeente’ uit de Omgevingsvisie Stein 2040 in Stein voor de periode 2024-2027. De richtlijnen en doelen die hierin staan moeten leiden tot een uitwerking van duidelijke projecten en maatregelen. Dit staat vastgelegd in de uitvoeringsagenda en moet op de langere termijn ervoor zorgen dat bedrijven graag in onze gemeente willen starten. Dat biedt meer banen, meer plaatselijke aankopen en helpt meer mensen aan passend werk.

Conceptbeleid inkijken

Met ingang van 22 november 2023 tot en met 2 januari 2024 kan iedereen het concept economisch beleid inkijken. Het conceptbeleid ligt tijdens openingsuren ter inzage bij de balie van het gemeentehuis in Stein, Stadhouderslaan 200, 6171KP Stein.

Het economisch conceptbeleidsplan kun je ook digitaal lezen (PDF, 936.4 kB).

Inspraak

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door alle ondernemers gevestigd in de gemeente Stein een inspraakreactie worden ingediend. Richt schriftelijk uw reactie aan ondernemen@gemeentestein.nl.

Vervolg

Na de ter inzage periode worden de reactie verwerkt. Het definitieve concept wordt ter vaststelling aan het college en de raad aangeboden. De vaststelling van het economisch beleid gemeente Stein zal via de formele weg bekend worden gemaakt. Het economisch beleid is voor inwoners niet direct bindend. Je kunt dan ook niet in bezwaar en/of beroep gaan tegen het vastgestelde ‘economisch beleid gemeente Stein’.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93