DOP Urmond

In Urmond zijn de inwoners onder andere aan de slag met onderstaande activiteiten en thema’s.

BuURtnetwerk

Het BuURtnetwerk wil mensen - hun vraag en aanbod - samenbrengen, want samen maak je Urmond! Het netwerk is er bijvoorbeeld voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact, hulp bij kleine klussen in en om de woning en uitwisseling van interesses en hobby’s.

Kijk hier voor de flyer DOP Urmond (PDF, 121.7 kB) en neem contact op via dopurmond@gmail.com tav Annemie van Kuijck als je meer wil weten.

Buurthuis Kooypoort

Voor ontmoeting in de knusse huiskamer van de Kooypoort kun je terecht aan het Urmonderplein 43. Hier zorgt de werkgroep Buurthuis voor een wekelijks activiteitenprogramma en op donderdagmiddag is er het internetcafé waar je terecht kunt met vragen over computers, tablets, mobiele telefoon. Maandelijks publiceert de werkgroep de activiteiten op www.wijurmond.nl Heb je vragen, dan kun je terecht bij Ed Elzinga via dopurmond@gmail.com  

Groene Brigade

De Groene Brigade vind je buiten! Ze is in de weer met het opruimen van zwerfafval, het onderhouden van perken en wandelpaden nabij de Kanaalboulevard, rondom de Kooypoort en het Urmonderplein, het maaien en onderhouden van de kanaaldijk en het meedenken over groeninitiatieven zoals levensboombos(jes)

Meer weten of wil je meehelpen? Iedere hulp is van harte welkom. Meld je aan bij: Jo Vaassen via dopurmond@gmail.com.

A2 verbreding, Chemelot, Brug Julianakanaal

Urmond heeft komende jaren te maken met grote ingrepen, zoals de verbreding van de A2 die voor 2024 op de planning staat. Ook voor het gebied van en nabij Chemelot is een visie opgesteld met plannen voor diverse projecten en onderzoeken, gericht op economie, duurzaamheid en behoud van leefbaarheid. Tenslotte gaat Rijkswaterstaat in 2021-2022 onderzoek laten doen naar renovatie dan wel nieuwbouw van de brug over het Julianakanaal. Voor al deze ontwikkelingen vindt DOP Urmond het van groot belang dat inwoners tijdig en op een goede manier worden bijgepraat en hun mening kunnen geven. Ad van Gils is vanuit Urmond de contactpersoon die je meer kan vertellen en is bereikbaar via dopurmond@gmail.com.

Spelen in Molenpark

In het Molenpark aan de Odalaan is er enkele jaren geleden op initiatief van de werkgroep Speelvoorziening Molenpark een ‘natuurlijke’ speeltuin aangelegd. Inmiddels is de werkgroep een stichting en beheert de speeltuin. Neem een kijkje op www.speelvoorzieningmolenpark.nl voor informatie en contactgegevens.

Toekomstvisie en actieprogramma

Wat is de blik naar voren, wat vinden Urmondenaren belangrijk voor de toekomst van hun dorp? Hiervoor heeft DOP Urmond in 2019 een toekomstvisie (PDF, 219.4 kB)en actieprogramma  (PDF, 94.1 kB)opgesteld in samenspraak met diverse inwoners. En neem een kijkje in de bewonerskrant De Urmonder 2040 (PDF, 7.5 MB)die destijds huis aan huis is verspreid. Meer weten? Stuur John Busing een mailtje via dopurmond@gmail.com

Overig

Uiteraard zijn er ook andere actieve verenigingen en stichtingen en werkgroepen in Urmond. Veel van hen en hun activiteiten zijn te vinden op www.wijurmond.nl deze website wordt bekostigd vanuit het dorpsbudget en bijgehouden door Hen Breuls. Heb je tips of vragen? Laat het hem weten via dopurmond@gmail.com

Onderstaande foto’s van de Groene Brigade DOP Urmond, gemaakt door Jo Vaassen

Afbeelding DOP UrmondAfbeelding DOP Urmond

Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93

Logo DOP Urmond