DOP Meers

Activiteiten

In Meers zijn de inwoners onder andere aan de slag met onderstaande activiteiten en thema’s.

Dorpsdagvoorziening Meers  "Bie Gerda"

Met een subsidie van de provincie Limburg en een bijdrage van de gemeente Stein durfde de stichting Dorpsdagvoorziening Meers het aan om dit voorjaar van start te gaan met de realisatie van een Dorpsdagvoorziening, een initiatief dat voortkomt uit de werkgroep Jong en Oud.
Samen met eerder verworven gelden van het o.a. het Oranjefonds, Stichting Bevordering Woon- en Leefomgeving Limburg, de firma Prominent en de Stichting Fonds Sociale Instellingen in Geleen en een woningcorporatie Maaskant Wonen is er een pilot voor de dorpsdagvoorziening opgezet voor de duur van 14 maanden. Na die tijd moet de voorziening zichzelf bedruipen.

Centrale én multifunctionele plek in Meers

Dorpsdagvoorziening 'Bie Gerda' voorziet met inzet van vele vrijwilligers in de behoefte van het dorp aan een centrale en toegankelijke plek voor o.a. de oudere Meersenaren met een ondersteuningsvraag. Met inkomsten uit de dorpsdagvoorziening, door bijv. het verhuren van ruimten aan zorgaanbieders en verenigingen, hoopt de stichting over een jaar zonder aanvullende subsidie verder te kunnen. Op woensdag wil de stichting een sociaal restaurant gaan opzetten en ook wordt er vanuit de voorziening vervoer van en naar Meers gecoördineerd. Deze zgn. ‘wensauto’ is door de provincie Limburg toegekend aan de stichting. De wensauto kan naar behoefte worden ingezet in heel Stein in plaats van de reguliere lijnbus die vanaf eind 2015 voor Meers wegvalt.

Meer info over de dorpsdagvoorziening en de wensauto? Kijk op www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl

De werkgroep Sjwan Meas,

in november 2013 officieel van start gegaan, begon met 2 mensen en telt inmiddels 12 actieve leden. Regelmatig trekt de werkgroep er in groepjes van twee of gezamenlijk op uit om Meers, Veldschuur en het buitengebied zwerfvuilFoto Meers vrij te maken. Ze zijn nog nooit vergeefs op pad geweest. Gemiddeld ruimen ze één keer in de maand/zes weken op. De gezamenlijke opruimactie in de week na de carnavalsoptocht heeft 19 volle grijze zakken zwerfvuil opgeleverd. Dit is de keerzijde van het vrolijke feest en toont aan dat het werk van de groep niet overbodig is. Ook medewerkers van Vixia hebben mee opgeruimd. De groep dankt iedereen die geen zwerfafval zomaar weggooit of dumpt en de mensen die buiten de werkgroep om ook zwerfvuil oprapen.

De werkgroep heeft afspraken gemaakt met de gemeente over het ophalen van zwerfvuil en het vergoeden van hulpmiddelen zoals knijpers, handschoenen, zakken en zwerfvuilkarren, betaald uit het dorpsbudget voor Meers.

Lees meer op dat maakt Stein voor mij meer over wat er allemaal in Meers gebeurt.