DOP Berg

De nieuwe website van, voor én door Berg aan de Maas en Nattenhoven is in de lucht. Onder de naam www.1berg.nl heeft deze het levenslicht gezien. Via deze website wordt zoveel mogelijk relevante informatie voor de inwoners verstrekt. Pronkstuk van de website is de centrale agenda waar alle evenementen ruim van te voren worden opgenomen. Gehoopt wordt op veel toegevoegde informatie vanuit het dorp!

Wordt het Beatrixplein in Berg aan de Maas een parkje?

Het Beatrixplein in Berg aan de Maas is momenteel een parkeerplaats met een busstop, aangevuld met ‘functionele’ onderdelen zoals containers, paaltjes en prullenbakken. Pal naast het plein ligt al jaren een braakliggend terrein van Wonen Limburg. ‘Een aanblik waar je ook niet vrolijk van wordt’, aldus de inwoners van Berg aan de Maas tijdens de Eigenkrachtbijeenkomst in het MFC begin 2014.

Medewerking van partijen

Als vervolg van de Eigenkrachtbijeenkomst sloeg een aantal bewoners eind november 2014 de handen ineen. Onder de noemer ‘werkgroep Beatrixplein’ bekeken ze hoe het plein en het ernaast gelegen terrein van de woningstichting Wonen Limburg een facelift zou kunnen ondergaan.
De werkgroep Beatrixplein heeft de Wonen Limburg benaderd met de vraag of ze het terrein mogen gebruiken, zolang er geen concrete bouwplannen zijn. Wonen Limburg is bereid om Artist impression Beatrixplein nieuwe stijl (architect Rob Janssen)het terrein voor 2 jaar beschikbaar te stellen voor semi-permanente activiteiten.

Draagvlak omwonenden

De Urmondse architect Rob Janssen heeft een concept ontwerp ontwikkeld voor het plein. Belangrijkste uitgangspunt: het plein wordt een park, waar ontmoeting en ontspanning  centraal staan. De aanpak van het Beatrixplein heeft een breder draagvlak nodig van de inwoners. Daarom heeft de werkgroep eind mei 2015 met de omwonenden van het Beatrixplein gesproken over het plan. Architect Rob Janssen heeft in zijn voorstel de kaders geschetst. Met omwonenden is afgesproken om het plan op te delen in 2 fases:

  1. het inzaaien van het braakliggend terrein van Wonen Limburg met en bankjes voor ontmoeting;
  2. doorontwikkeling met verbetersuggesties voor het overige deel van het plein (gebied in eigendom van de gemeente).

De werkgroep wil bij het beheer en onderhoud van het terrein inwoners van Berg betrekken. Tijdens de avond hebben 2 bewoners zich hier voor aangemeld.

Vervolg

De overige inbreng van deze bewonersavond wordt door de werkgroep verwerkt in het conceptplan. Na overleg met de gemeente en Wonen Limburg over de doorontwikkeling van het plan, zal het dorp opnieuw geïnformeerd worden over uiteindelijke plan.

Lees op dat maakt Stein voor mij meer over wat er allemaal in Berg aan de Maas gebeurt.