Crisishulp Jeugd

Als er binnen een gezin sprake is van een crisissituatie en je daar acuut ondersteuning bij nodig hebt, kunt je contact opnemen met een klantmanager van het team Jeugd. Dit kan via 046 - 435 93 59 op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg buiten kantooruren

Neem voor noodzakelijke hulp buiten kantooruren contact op met Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg onder telefoonnummer 043 - 604 57 77.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93