Bodem

Geactualiseerde Nota Bodembeheer Beek, Beekdaelen en Stein & Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart

De Nota bodembeheer Beek, Beekdaelen en Stein is een gemeenschappelijke nota van de 3 gemeenten. In de Nota staat hoe de regio omgaat met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem.

De Nota is onlosmakelijk verbonden met de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodemkwaliteit binnen een bepaald gebied is aangegeven. Een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.

Hierbij de link naar de officiële publicatie inclusief bijlagen: 1: Nota bodembeheer  2: Bodemfunctiekaart

Ook te vinden via: Gemeenteblad 2023, 273132 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.