Onderzoek behoefte Sport, spel en beweeg.

Gezonde en gelukkige inwoners, dat is waar we in Stein naar streven. Een gemeente waarin iedereen kan sporten en bewegen, op zijn/haar eigen wijze, niveau of moment. Tal van partijen hebben zich hieraan gecommitteerd, door ontwikkeling en ondertekening van het Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein.

Eén van de thema’s waarop we in dit kader extra inzetten is de ‘gezonde ruimte’. Belangrijke ambitie hierbinnen is het verbeteren van de beweegvriendelijkheid, door sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte te faciliteren.

Dit is iets wat nadrukkelijk aansluit bij de tijd waarin we momenteel leven. In coronatijd hebben veel inwoners immers het bewegen in de openbare ruimte (her)ontdekt. Op de fiets de omgeving verkennen, een lunchwandeling tussen het thuiswerken door, elkaar ontmoeten in het park, of onze kinderen die zich vermaken in het speeltuintje of op het trapveldje. Bovendien sluit dit aan bij de groeiende behoefte om zonder verdere verplichtingen te kunnen bewegen op een moment naar keuze, wat past binnen onze steeds drukkere planning.

Onderzoek

Om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van onze inwoners op dit vlak, is onlangs een onderzoek uitgevoerd. Op diverse momenten en via uiteenlopende kanalen zijn inwoners, verengingen, ondernemers en andere organisaties bevraagd naar hun mening, wensen en behoeften op dit gebied. Dit met als doel te komen tot een uitvoeringsplan  per kern, om de beweegvriendelijk te verbeteren.
Hieronder vind je de resultaten van het onderzoek, samengevat in een factsheet per kern. 

Resultaten onderzoek 

Ambities

De resultaten van het onderzoek zijn als input gebruikt voor het opstellen van het uitvoeringsplan. De komende jaren gaat geïnvesteerd worden in de sport-speelplekken. De volgende ambities zijn geformuleerd:

Speel-/ontmoetingsplekken

Bij de uitvoering wordt ingezet op het vergroten van variatie in de huidige / nieuwe speelvoorzieningen. Dit gebeurt door het centraliseren van speelplekken binnen de wijken. Speelplekken voor iedereen, waar ontmoeten en spelen centraal staan voor jong en oud. Diversiteit en afwisseling is belangrijk. Dit kan gerealiseerd worden door aandacht te hebben voor de leeftijden, materiaalkeuze en een combinatie van traditioneel, natuurlijk of interactief spelen.

Sport- /beweegplekken

In het lokale sportakkoord Gezond Sport- en Beweegakkoord Stein is vastgelegd wat de gemeente wil bereiken: beweegvriendelijke omgeving waarin jong en oud wordt uitgenodigd om te bewegen en de openbare ruimte gezond gedrag stimuleert. Er zullen de komende jaren diverse sportplekken worden gerealiseerd voor (jong)volwassenen en beweegroutes voor individuele sporters en beweegtuin voor ouderen.

Vervolg

Met uitvoering van de plannen wordt in de loop van 2021 gestart. Is jouw kern aan de beurt, dan kun je betrokken worden bij de uitvoering. Als inwoner of stakeholder heb je dan opnieuw de kans om mee te denken over de exacte invulling. Houd hiervoor de website en nieuwsbrief in de gaten.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.