Belasting

Belastingtaken van de gemeente Stein worden uitgevoerd door BsGW (gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond.

Bekijk het digitale loket op www.BsGW.nl. Daar vind je antwoorden op jouw vragen. Bellen kan ook. Dat kan via telefoonnummer 088-84 20 420.