Belastingen

Belastingtaken van de gemeente Stein worden uitgevoerd door BsGW (gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond.

Bekijk het digitale loket op www.BsGW.nl. Daar vind je antwoorden op jouw vragen. Bellen kan ook. Dat kan via telefoonnummer 088-84 20 420.

Bezwaar indienen bij BsGW

Let op! We krijgen veel fysieke post binnen van burgers die bezwaar maken tegen woz-belasting, hondenbelasting. Alle bezwaren betreffende gemeentelijke belastingen dien je in te dienen bij de BsGW.

Bezwaar indienen kan via de website van BsGW, www.bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/wijzigingen/mijn-bsgw.

Wil je een brief sturen, gebruik dan het postadres van de BsGW:

BsGW
Postbus 1271
6040 KG, ROERMOND

Lokale lastenmeter

Als je in Stein woont of er een bedrijf hebt, betaal je gemeentelijke belastingen. Via de lokale lastenmeter kun je snel en makkelijk uitrekenen hoe hoog deze belastingen voor jou zijn. Ook kun je de gemeentelijke belastingen die je in Stein betaalt vergelijken met andere gemeenten en kun je zien wat het financiële effect is als jouw situatie verandert. Heb je de nieuwe belastingaanslag ontvangen? Dan kun je via de lokale lastenmeter snel en gemakkelijk zien wat een eventuele belastingverhoging voor jou betekent. Dan weet je direct of het zinvol is om bezwaar te maken.

De lokale lastenmeter is te raadplegen via stein.lokalelastenmeter.nl.

Hondenbelasting

In 2023 heeft de gemeente Stein de hondenbelasting afgeschaft. Aanmelden of afmelden van een hond hoeft niet meer.

Hondenbeleid

In Stein, honden aan de lijn

In de hele gemeente Stein geldt voor honden een aanlijnverplichting. Overal binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente Stein moeten honden aangelijnd zijn. Als jouw hond niet aangelijnd is, riskeer je een boete, die de politie of opsporingsambtenaar uitschrijft.

Losloopgebieden

Uitzondering hierop zijn de losloopgebieden in binnen de gemeente. In deze losloopgebieden, die het College van Burgemeester en Wethouders vaststelt, hoeven de honden niet aangelijnd te zijn. Bij deze losloopgebieden staan bordjes.

In losloopgebieden moeten honden luisteren naar hun baasje. Honden mogen niet zonder toestemming over privé eigendommen lopen. Privé eigendom wil zeggen aangrenzende tuinen, akkers en weilanden van boeren. Veel wandelaars stellen het op prijs als je je loslopende hond bij je roept en even vasthoudt.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93