Antidiscriminatievoorziening Limburg

Elke gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en klachten van discriminatie te behandelen en te registreren. De gemeente Stein heeft deze wettelijk taak bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) ondergebracht. ADV Limburg is een onafhankelijke organisatie op het gebied van discriminatie en ongelijke behandeling. Inwoners van Stein die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen, kunnen bij deze voorziening terecht voor het doen van een melding, informatie, advies en ondersteuning. ADV Limburg kan bemiddelen, doorverwijzen, helpen met het doen van aangifte bij de politie of bij het nemen van andere stappen. Belangrijk om te weten is dat zonder toestemming van de melder geen stappen worden ondernomen. De dienstverlening van ADV Limburg is kosteloos.

Lees meer: www.advlimburg.nl


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93