AED netwerk

Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand. Bijna 80% van deze situaties vindt plaats in de thuissituatie van het slachtoffer. Slechts 10% van de slachtoffers van een hartstilstand overleeft dit. Gemeente Stein is gestart met het opzetten van een netwerk van vrijwilligers en openbare AED’s (defibrillatoren) om samen mensenlevens te redden. Doe je met ons mee?

Bij een acute circulatiestilstand is het van groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met borstcompressies en mond- op mondbeademing. Dit heet reanimeren. Het hart wordt zo mogelijk weer op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Om deze levensreddende hulpverlening te laten plaatsvinden, is het wenselijk dat veel mensen kunnen reanimeren en zich aanmelden als burgerhulpverlener.

Wat is AED?

Een AED is een compact en gemakkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). Wanneer iemand met een hartstilstand binnen 6 minuten wordt gereanimeerde en gedefibrilleerd, neemt de overlevingskans met zo’n 50 tot 70% toe!

Hoe werkt het?

De meldkamer van de ambulancedienst stuurt bij een 112 melding van een “mogelijke” reanimatie twee ambulances naar de patiënt. Daarnaast stuurt de meldkamer twee soorten sms’jes naar twee groepen van vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer wonen of werken. Deze vrijwilligers zijn opgeleid om te reanimeren en/of om een AED te bedienen.

De ene groep krijgt een tekstbericht om direct naar het slachtoffer te gaan en te beginnen met reanimatie. De andere groep krijgt het bericht de dichtstbijzijnde AED te halen en direct naar het slachtoffer te gaan. Uit beide hulpgroepen ontvangen meerdere personen een tekstbericht.

Op deze manier wordt geprobeerd om binnen zes minuten een reanimatie van het slachtoffer te starten en een AED ter plekke te krijgen.

Doe mee!

Alleen met veel vrijwilligers heeft het Reanimatie Netwerk Stein de kans om succesvol te zijn. Wil jij, als vrijwilliger, iets betekenen voor uw woonbuurt? Of woon jij in de gemeente Stein en ben jij geoefend in basale reanimatie technieken?

Meld je dan aan voor het netwerk

Kijk op www.hartslagnu.nl of stuur een email naar sandra.raaymakers@gemeentestein.nl voor meer informatie over hulpverlening bij reanimaties en hoe je je kunt aanmelden.

Ben jij in het bezit van een AED? Meld die dan ook meteen aan, zodat deze AED gekoppeld kan worden aan het gemeentebrede alarmeringssysteem. Des te meer beschikbare AED’s des te optimaler de dekking voer de kernen in de gemeente.