Denk mee over hoe we de capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk beter kunnen benutten

Dinsdag 16 april 2024

Heb jij ook een idee, product of dienst om de capaciteit van het bestaande of nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerk beter te benutten?

Het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) roept partijen op om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere benutting van de capaciteit van bestaande of nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerken.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het slimmer ontwerpen of slimmer inrichten van de infrastructuur, waardoor er bij de-zelfde totale vraag aan transport minder capaciteit nodig is. Voorbeeldoplossingen zijn rekening houden met het toekomstige elektriciteitssysteem, meer meetbaarheid, meer analyse en meer stuurbaarheid.
  • het slimmer operationeel gebruiken van de infrastructuur. Voorbeelden zijn verbeterde interactie tussen de dagelijkse operatie van het net en de systemen die aan het net zijn gekoppeld of meer/beter gebruik van (de toegevoegde waarde van) digitale diensten.

Oplossingen kunnen ook buiten het domein van de netwerkbedrijven liggen. Denk hierbij onder andere aan:

  • oplossingen die ingrijpen op aangesloten installatie.
  • oplossingen die van geheel andere aard zijn, bijvoorbeeld institutionele, juridische of sociale innovaties.
  • oplossingen hoeven zich niet te beperken tot wat er met de huidige regelgeving toegestaan of mogelijk is. De indieners van de beste voorstellen krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1). De meest veelbelovende haalbaarheidsonderzoeken krijgen een vervolgopdracht (SBIR fase 2).

Oproep SBIR-fase 1

Het SIBR heeft de oproep in eerste instantie geopend voor SBIR-fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie. Het maximum budget per project voor een haalbaarheidsonderzoek in fase 1 bedraagt € 30.000 (inclusief btw). Voor fase 1 is een budget van € 300.000 beschikbaar.

Oproep vervolgfase 2

Het maximumbedrag per project voor fase 2 is € 400.000 voor kleinere projecten en € 800.000 voor grotere projecten (inclusief btw). Voor fase 2 is een budget van € 1,2 miljoen beschikbaar.

Geïnteresseerd?

Je kunt jouw idee, product of dienst tot en met 14 mei 2024 (17.00 uur) voor fase 1 doorgeven via de website van het SBIR. Offertes voor fase 2 kun je indienen tot en met 15 oktober 2024.

Meer weten? Ga naar SBIR-oproep Betere benutting van de capaciteit van elektriciteitsnetwerken (rvo.nl)

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93