Van kerstboom tot de SteinPas: het Ondernemersfonds steunt initiatieven van ondernemers

Dinsdag 19 maart 2024

Een simpel idee op de achterkant van een bierviltje kan uitgroeien tot iets groots dat bijdraagt aan de hele gemeente. Het mooier maken van wijken, een gezamenlijke kerstboom, een buurtontbijt of een cadeaubon voor mantelzorgers: met steun van het Ondernemersfonds Stein zijn dit soort ideeën allemaal mogelijk.

Ondernemers kunnen bij het fonds financiële steun aanvragen om hun ideeën te verwezenlijken.

Ondernemersfonds Stein is in het leven geroepen om initiatieven te bevorderen die de omzet van ondernemers vergroten, het ondernemersklimaat verbeteren en de beleving in Stein prettiger maken. Harold Habets is bestuurslid van het ondernemersfonds. Vanuit deze rol én als ondernemer – onder andere als centrummanager van winkelcentrum Stein – ziet Harold dat de initiatieven werken: “De projecten zorgen voor een gezonder ondernemersklimaat en meer verbinding met de rest van de samenleving. En de inwoners van de gemeente profiteren er indirect ook van.”

Geen strenge voorwaarden

Iedere ondernemer kan een aanvraag doen. “We hebben geen strenge voorwaarden en we kennen de meeste aanvragen toe,” zegt Harold. “Maar zeker niet alle.” Sommige initiatieven stonden te ver af van het standpunt van het Ondernemersfonds of voldeden niet aan de voorwaarden. “Een simpele begroting verwachten wij wel dat je meestuurt. Het moet wel net wat méér zijn dan de achterkant van een bierviltje,” lacht Harold. Het geld voor de projecten komt uit de gemeentelijke belasting van ondernemers in Stein met een eigen pand. Het Ondernemersfonds wil daarom dat het geld verantwoord wordt uitgegeven en ten goede komt aan alle ondernemers.

Omzetbevorderend voor iedereen

Zelf weet Harold hoe het is om een aanvraag voor een idee in te dienen. In Heerlen vroeg hij als centrummanager van het Corio Center een bijdrage voor een jaarmarkt, een braderie en een kidsweekend aan. “De kennis die ik heb opgedaan in Heerlen zet ik in om de procedures voor de ondernemers in Stein te versimpelen.” De belangrijkste voorwaarde voor toekenning is dat het plan (omzet)bevorderend moet zijn voor alle ondernemers in de omgeving. Daarnaast moet het project worden gedragen door een collectief, een stichting of een ondernemer. “Iedereen moet kunnen meeprofiteren van het initiatief.”

SteinPas: cadeaukaart van en voor ondernemers

Het meest geslaagde project in Stein tot nu toe, vindt Harold de SteinPas: een lokale cadeaukaart van en voor de ondernemers van Stein. Deze cadeaukaart is bij heel veel Steinse ondernemers te verzilveren. “Maar alle aanvragen die we honoreren zijn mooi. We vinden het vooral belangrijk dat we kunnen bijdragen aan goede initiatieven die zonder onze steun niet tot stand kunnen komen.”

Het eerstvolgende project dat tot stand komt met een bijdrage van het Ondernemersfonds, is de feestelijke onthulling van het kunstwerk De Medam in Elsloo. Heb je ook een goed idee en wil je een aanvraag indienen bij het Ondernemersfonds Stein? Kijk dan voor meer informatie over de voorwaarden en de beoordeling voor je aanvraag op de website van het fonds.

Foto: Aron Nijs Fotografie

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93