Regeling voor circulaire ketenprojecten open vanaf 4 april

Dinsdag 19 maart 2024

Om verder te verduurzamen, kun je als ondernemer vanaf 4 april weer samen subsidie aan-vragen voor een circulair ketenproject bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo kunnen we samen de product- of materiaalketen meer circulair organiseren.

De nieuwe ronde staat open voor ondernemers die nog niet eerder met de subsidie aan de slag zijn gegaan. In enkele gevallen kunnen ondernemers die eerder subsidie ontvingen wel opnieuw een aanvraag doen, namelijk:

  • als minimaal de helft van de deelnemers in het samenwerkingsverband nieuw is;
  • als een project binnen dezelfde product- of materiaalketen wordt uitgevoerd met de-zelfde procesbegeleider, maar de activiteiten in vergelijking met de vorige aanvraag voldoende vernieuwend zijn.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

In 2024 is er € 4,75 miljoen budget beschikbaar. Net als vorige aanvraagrondes komen on-dernemers in aanmerking voor maximaal 50% subsidie over de gemaakte kosten van een project. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer.

‘Closed-loop recycling’ voor de textielindustrie

Ondernemers die de textielindustrie verduurzamen, kunnen nu ook gerichter subsidie aan-vragen. De regeling richt zich nu alleen nog op vezel-tot-vezel textielrecycling. Dat betekent: van gebruikt textiel weer nieuw, hoogwaardig textiel maken, ook wel ‘closed-loop recycling’ genoemd. Met deze subsidie kunnen ondernemers textielafval bewerken en opnieuw inzetten voor kleding of huishoudtextiel.

Lees meer over de regeling voor circulaire ketenprojecten op de website van RVO.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93