Verplichte AOV voor ondernemers vanaf 2027

Donderdag 21 december 2023

Vanaf 2027 is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) naar verwachting verplicht. Hoewel je nog een paar jaar hebt voordat je aan deze nieuwe regel moet voldoen, is het nu al verstandig om je erop voor te bereiden. We vertellen de de belangrijkste punten over verplichte AOV voor ondernemers.

Verplicht voor ondernemers

In 2022 sloot de regering samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord. Het wetsvoorstel over dit pensioenakkoord is waarschijnlijk eind 2024 klaar. Naar verwachting voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe pensioenwet in. Onderdeel van het pensioenakkoord en de nieuwe pensioenwet is een verplichte AOV voor ondernemers.

Verzekerd tegen inkomstenverlies

Als ondernemer ben je niet automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte. Het is verstandig om je financiële risico te beperken. Dat kan met een AOV, maar ook met bijvoorbeeld een schenkkring, crowdsurance of een UWV-verzekering.
Op dit moment is de AOV voor ondernemers nog niet verplicht, maar wel verstandig. Volgens de regering verlaagt de verplichte verzekering de kosten en risico’s voor de samenleving.

Hoofdlijnen verplichte AOV

Het is nog niet bekend hoe de verplichte AOV er precies gaat uitzien, maar je kunt een aantal hoofdlijnen verwachten:

  • Als je inkomstenbelasting betaalt over de winst uit je onderneming, ben je verplicht een AOV te hebben. Ook meewerkende echtgenoten moeten een AOV hebben.
  • De jaarpremie bedraagt tussen de 7,5 en 8 procent van het laatst verdiende inkomen. Is je laatst verdiende inkomen hoger dan 143% van het wettelijk minimumloon, dan betaal je over het bedrag dat je meer winst had geen premie.
  • De uitkering is 70 procent van je laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming). De maximale uitkering is 100 procent van het wettelijk minimumloon.
  • Als je arbeidsongeschikt raakt, moet je het eerste jaar zelf financieel overbruggen. Na dat jaar ontvang je de uitkering.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93