Tenderned: heb jij straks een opdracht via de Gemeente Stein?

Dinsdag 17 oktober 2023

Heb jij al gehoord van Tenderned? Als ondernemer kun je je via dit platform inschrijven voor opdrachten bij de gemeente. Overheden, waaronder de Gemeente Stein, zijn verplicht opdrachten openbaar aan te bieden als de kosten hoger zijn dan de zogenoemde Europese Drempel.

Hierdoor krijgen alle geïnteresseerde potentiële opdrachtnemers in Europa de gelegenheid zich in te schrijven voor een opdracht, als ze voldoen aan bepaalde regels.

Als we bij gemeente Stein een dienst willen inkopen, doorlopen we de volgende stappen op Tenderned:

  • We plaatsen de aanbestedingsstukken op Tenderned. De stukken bestaan vooral uit een aanbestedingslei-draad. Dit is het document waarin de opdracht, de vereisten voor de opdracht en de puntentoekenning wordt beschreven. Daarnaast delen we een aantal bijlagen, zoals inkoopvoorwaarden, een prijzenblad of bijvoorbeeld een referentiemodel, de planning en de regels van de aanbesteding. Ook delen we hoe de inschrijvingen worden beoordeeld.
  • Na publicatie  van de opdracht op Tenderned, volgt een periode waarin inschrijvers vragen kunnen stellen. Deze vragen worden centraal beantwoordt door de gemeente.
  • Inschrijvers krijgen een bepaalde periode de tijd om een voorstel te schrijven voor de opdracht. Ze leveren het voorstel in voor de sluitingsdatum.
  • Tenderned bewaart de inschrijvingen in een online ‘kluis’. Na de sluitingsdatum opent de gemeente de kluis en ontvangt de inschrijvingen.
  • De gemeente beoordeelt de voorstellen.
  • Na beoordeling vindt een voorlopige gunning plaats.
  • Afgewezen inschrijvers kunnen twintig dagen bezwaar maken.
  • Na de definitieve toekenning van de opdracht vindt de officiële opdrachtverstrekking plaats.
  • Op Tenderned wordt daarna ook gepubliceerd welke inschrijver de aanbesteding gewonnen heeft en wat de inschrijfprijs is.

Waarom Tendernet?

Tenderned is voor de gemeente een efficiënte manier om opdrachten uit te besteden. De administratieve last wordt beperkt en via Tenderned verloopt de communicatie centraal. Is het voor jouw onderneming interessant om je in te schrijven voor een opdracht van de Gemeente? Maak dan alvast een account aan op Tenderned en houd het aanbod in de gaten! Wie weet heb je binnenkort een opdracht bij de gemeente te pakken!

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93