Save the date: 29 november informatiebijeenkomst

Dinsdag 17 oktober 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Op dit moment heeft iedere gemeente meerdere bestemmingsplannen. Als de Omgevingswet in werking treedt heeft elke gemeente nog één omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen vervangt. Het omgevingsplan bevat alle regels voor de (fysieke) leefomgeving op lokaal niveau.

De gemeente gaat gefaseerd aan de slag met het omzetten van de bestemmingsplannen naar één gebiedsdekkend omgevingsplan. Dat doen we in deelgebieden. Samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Beek werken we momenteel aan een omgevingsplan voor Chemelot en de haven in Stein.

Bijeenkomst

Ben je benieuwd naar het omgevingsplan voor Chemelot en de haven in Stein? Op woensdagavond 29 november organiseren we een informatiebijeenkomst voor alle bedrijven in de haven van Stein. Tijdens de bijeenkomst leggen wij uit waar we op dit moment aan het werken en hoe het vervolgtraject eruit gaat zien.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93