Nieuwe subsidieregeling voor laadinfrastructuur elektrische vrachtwagens

Donderdag 20 juli 2023

Veilig én duurzaam de weg op met je vrachtwagen. Dat wordt binnenkort nog beter gefaciliteerd. De Nederlandse overheid werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor de laadinfrastructuur van elektrische vrachtwagens.

De regeling wordt opgesplitst in een subsidie voor publieke laadpalen en een voor palen op eigen terrein. Hoe hoog de subsidies worden, is nog niet bekend.

Als bedrijf kun je nu al via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) financiële ondersteuning krijgen bij de aanleg van laadinfrastructuur. Met de nieuwe regelingen wordt deze onder-steuning uitgebreid. Hard nodig om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur gelijk op te laten lopen met de groeiende vraag naar elektrische vrachtwagens.

Dekkend netwerk laadpunten voor e-trucks

De subsidieregeling draagt bij aan het creëren van een landelijk dekkend netwerk van laadpunten op bedrijventerreinen en andere strategische locaties. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap in de richting van duurzaam transport en draagt bij aan de energie-transitie in de logistieke sector.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe subsidieregelingen op de website van de Rijksoverheid.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93