Subsidie voor de ontwikkeling van circulaire toepassingen

Donderdag 29 juni 2023

Van 22 mei tot 7 september kun je een aanvraag indienen voor de Subsidie Circulaire Economie. In totaal wordt 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de ontwikkeling van circulaire producten, processen en/of diensten voor toepassingen in de maakindustrie, de bouw en voor consumptiegoederen.

Dat kan bijvoorbeeld zijn technologisch onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten en processen, maar ook aan onderzoek naar consumentengedrag, bedrijfsmodellen en verdienmodellen. Al deze activiteiten dragen bij aan de circulaire economie waarin grondstoffen optimaal worden ingezet en hergebruikt en komen in aanmerking voor de Subsidie Circulaire Economie.

Interesse?

Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93