Dit betekent de nieuwe pensioenwet voor werkgevers

Donderdag 25 mei 2023

Het zijn spannende tijden in pensioenland. Momenteel is de nieuwe pensioenwet in behandeling: na akkoord door de Eerste Kamer gaan de nieuwe pensioenregels in per 1 juli 2023. Veel blijft hetzelfde, maar als werkgever moet je ervoor zorgen dat je aan de nieuwe regels voldoet. We leggen uit wat op jouw situatie van toepassing is.

Waarom verandert de pensioenwet?

Werk is de afgelopen jaren flink veranderd. Er zijn meer zzp’ers, een baan voor het leven komt steeds minder voor, de samenleving vergrijst. Daarom wordt het pensioen flexibeler, persoonlijker en transparanter. Premies worden meer inzichtelijk en voorspelbaar.

Wat blijft hetzelfde?

De Algemene Ouderdomswet blijft bestaan. Jouw medewerkers kunnen aanvullend pensioen blijven opbouwen.

Wat verandert er?

De maandelijkse premie wordt voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. De premie hangt niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers de pensioenkosten beter voorspellen. De hoogte van het percentage is nog onbekend.

Daarnaast wordt het aanvullend pensioen:
- flexibeler: het pensioen beweegt mee met de economie. Gaat het goed, dan stijgt het pensioen. Pensioenaanbieders doen geen beloftes meer over de hoogte van de pensioenuitkering.
- transparanter: alle medewerkers krijgen straks een eigen pensioenpot. Zo zien ze gemakkelijk hoeveel pensioen ze opbouwen.
- persoonlijker: gaat jouw werknemer ergens anders werken? Dan verhuist de pensioenpot mee.

Wat moet je doen?

Valt jouw bedrijf onder een cao? Dan maken werkgeversorganisaties en vakbonden nieuwe afspraken over het pensioen. Regel je het pensioen voor jouw werknemers zelf? Maak dan samen met jouw pensioenaanbieder nieuwe afspraken.

Er kan veel op je afkomen. Een paar keuzes moet je zelf maken:

  • Gaat het huidige personeel gebruikmaken van de nieuwe pensioenafspraken of van de overgangsregeling? Bij de overgangsregeling blijven de huidige pensioenafspraken van toepassing tot de werknemer uit dienst gaat.
  • Wat wordt de hoogte van de premie die jij gaat betalen?
  • Welk bedrag houd je in op het loon van jouw werknemer?
  • Hoe gaat de pensioenaanbieder de premie beleggen: voor alle medewerkers apart of samen?
  • Hoeveel risico neemt de pensioenaanbieder bij het beleggen?

Heb je hulp nodig bij het maken van de keuzes? Dan kun je advies vragen op de pagina Ons nieuwe pensioen. Lees nog meer over de nieuwe pensioenregels op de website van de KVK.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93