Privacywetgeving AVG, ben jij al compliant?

Maandag 24 april 2023

Sinds 25 mei 2018 geldt de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de Europese Unie. Ook als ondernemer heb jij te maken met de AVG: je krijgt verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Jouw klanten, medewerkers en leveranciers moeten weten welke gegevens jij van ze hebt. Aan welke verplichtingen moet je voldoen? En hoe doe je dat het best?

Het lijkt veel uitzoekwerk, maar de Kamer van Koophandel (KvK) biedt uitkomst. Met hun tien stappen en extra tips zorg ook jij ervoor dat jouw onderneming voldoet aan de AVG privacywetgeving.

In 10 stappen AVG-compliant

  1. Welke persoonsgegevens verwerk je?
  2.  Heb je een goede reden om persoonsgegevens te verwerken?
  3. Heb je een functionaris voor gegevensbescherming nodig?
  4. Ben je verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren?
  5. Werk je volgens de uitgangspunten van privacy by design en privacy by default?
  6. Moet je een register van verwerkingsactiviteiten opstellen?
  7. Heb je de juiste maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen?
  8. Heb je de vereiste overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens voor jouw verwerken?
  9. Voldoe je aan de informatieplicht?
  10. Ben je voorbereid op mensen die hun privacyrechten willen uitoefenen?

Lastige vragen? Om het beantwoorden van de vragen te vergemakkelijken, kun je gebruikmaken van de Regelhulp AVG.

Twee gouden tips

De KvK geeft daarnaast nog twee gouden tips.

• De eerste tip: gebruik jouw gezond verstand. Heb je de data echt nodig? Mag je deze data zomaar gebruiken? Vaak kun je zelf het antwoord op de vraag bedenken.

• De tweede tip: je hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken. Door je aan te sluiten bij een branchevereniging, sta je er niet alleen voor. Je kunt gebruikmaken van stappenplannen om aan de basisregels te voldoen.

Lees meer op de website van de KvK.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93