Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-subsidie begonnen op 1 maart 2023

Maandag 20 maart 2023

Op 1 maart is een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen gestart. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9.00 uur tot en met 30 maart 17.00 uur.

Wat is de SLIM-subsidie?

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden en er ook voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Mogelijkheid om voorschot aan te vragen

Met de openstelling van dit tijdvak treedt ook een wijziging van de regeling in werking. Mkb-ondernemers kunnen bij de subsidieverlening een voorschot aanvragen van 50% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende bedrag wordt na vaststelling van de einddeclaratie van aanvragers toegekend. Het verstrekken van een voorschot kan helpen de aanloop- of de eerste projectkosten van de mkb-ondernemer te dekken en daadwerkelijk met het project te beginnen.

Bron: Rijksoverheid

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93