Energiebesparingsplicht ondernemers

Maandag 20 maart 2023

Verbruikt jouw bedrijf vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

1 juli 2019 is daar de informatieplicht bij gekomen. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Dit is een maatregel van de Rijksoverheid en als gemeente attenderen wij je hier nog een keer op.

Stappenplan informatieplicht

De Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO) heeft een stappenplan gemaakt waarmee je makkelijk ziet of jouw bedrijf een informatieplicht heeft. Om dit in te vullen, heb je jouw jaarlijkse verbruik van elektriciteit en aardgas nodig. Kijk voor het stappenplan informatieplicht op deze pagina.

Energiebesparende maatregelen

Per bedrijfstak heeft RVO een overzicht gemaakt van erkende maatregelen die je kunt nemen. Deze energiebesparende maatregelen verdien je binnen vijf jaar weer terug. Kijk voor meer informatie op de pagina over energiebesparende maatregelen.

Informatieplicht, hoe werkt het?

Je rapporteert de genomen energiebesparende maatregelen via het E-Loket van RVO. Met je eHerkenning log je in op het eLoket van RVO. Daar maak je een account aan en selecteert jouw bedrijfstak. Je krijgt het overzicht te zien van erkende energiebesparende maatregelen voor jouw bedrijfstak. Hierin geef je aan of je de maatregel hebt toegepast, niet toegepast of een alternatieve maatregel hebt toegepast. Het eLoket RVO vind je op deze pagina.

Controles Steinse bedrijven

In samenwerking met de RUD Zuid-Limburg worden steekproefsgewijs bedrijven in de gemeente Stein gecontroleerd op het uitvoeren van de informatie- en energiebesparingsplicht. Jouw bedrijf kan in het kader van deze controles dus worden bezocht door de adviseur namens de RUD Zuid-Limburg.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over de informatieplicht energiebesparing.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93