Steun voor ondernemers: hoe ziet dit eruit?

Maandag 9 januari 2023

Het zijn bijzondere tijden; de oorlog in de Oekraïne, stijgende energieprijzen, inflatie, nasleep van corona. Wat zijn de mogelijkheden voor de ondernemers?

Landelijke maatregelen

Energie Prijsplafond

In 2023 krijg je als kleinverbruiker MKB hulp bij het betalen van de energierekening van je bedrijf in de vorm van een prijsplafond. Op je energierekening zie je of er een aansluiting als kleinverbruiker van toepassing is. Dit is ook na te vragen bij de netbeheerder.
Het prijsplafond betekent dat er een aangepast maximumtarief is over het verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat daarboven verbruikt wordt is de marktprijs van toepassing. Voor aardgas betaal je straks 1,45 euro per m3 en voor elektriciteit 0,40 eurocent per kWh tot het maximumverbruik. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Aanvragen kan naar verwachting het eerste kwartaal in 2023. Kijk voor meer informatie over tegemoetkoming energiekosten op deze pagina.

BMKB-Groen voor groene investeringen

Hoe duurzamer het bedrijf, hoe minder energie er verbruikt wordt en hoe minder afhankelijk van de prijsschommelingen op de energiemarkt. Om ondernemers te helpen met investeren in verduurzaming verruimt het kabinet de borgstellingsregeling BMKB met een groene variant: BMKB-Groen. Een geldschieter krijgt hiermee garantie van de overheid op een aan jou verstrekte lening. Het wordt zo voor jou eenvoudiger om een financiering te krijgen voor je investering in duurzaamheid.

Je gebruikt de BMKB-Groen voor investeringen waarmee je je bedrijfspand of bedrijfsmiddelen verduurzaamt. De BMKB-G is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 mensen in dienst. Ondernemers die gebruik willen maken van de BMKB-G melden zich bij hun geldverstrekker, die de aanvraag voor een mkb’er kan doen. Lees meer over de borgstelling MKB-kredieten op deze pagina.

Bron:KVK en RVO

Gemeentelijke maatregelen

Of je nu een startende ondernemer of een gevestigde ondernemer bent. Je kunt bij de Bedrijvencontactfuctionaris terecht met alle ondernemersvragen. Ook als het gaat om vragen over de energiecrisis. Neem contact op via ondernemen@gemeentestein.nl.

Gemeente Stein heeft naast de Bedrijvencontactfunctionaris ook een eigen team van schuldhulpverleners waar ook ondernemers terecht kunnen met vragen over schulden. Afhankelijk van de situatie worden zij doorverwezen naar passende hulp.

Dat kan er als volgt uit zien:

  1. Ondernemer neemt contact op met gemeente Stein via de bedrijvencontactfunctionaris: ondernemen@gemeentestein.nl. De bedrijvencontactfunctionaris licht de route van hulp bij schulden verder toe. 
  2. Ondernemer meldt zich bij het Zelfstandigenloket in Maastricht. Het zelfstandigenloket onderzoekt de levensvatbaarheid van het bedrijf:
    • Levensvatbaar: mogelijkheden BBZ (bijstand voor zelfstandigen) worden bekeken;
    • Niet-levensvatbaar: doorverwijzing naar expertisetafel.
  3. Als het nodig is: Expertisetafel beoordeelt de situatie van de ondernemer en adviseert over in te zetten ondersteuning. De expertisetafel bestaat uit vertegenwoordigers van het Zelfstandigenloket Maastricht, Kredietbank Limburg en Philips, Stiels & Gielkens. Doel van de ondersteuning is om ondernemer binnen afzienbare tijd schuldenvrij te maken.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93