Invoering Omgevingswet: wat betekent dit voor jou?

Maandag 9 januari 2023

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. In de Omgevingswet komen 26 wetten samen in één nieuwe wet. Hierdoor wordt het makkelijker om vergunningen voor jouw bedrijf aan te vragen. De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2023.

Lees verder op de website van KvK.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93