Week van lezen en Schrijven ook interessant voor de werkvloer!

Donderdag 11 augustus 2022

Van 8 tot 14 september is de landelijke week van Lezen & Schrijven. In deze periode zijn er overal tal van activiteiten om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.

Laaggeletterdheid een groot probleem in Nederland

Er zijn in Nederland zo’n 2,5 miljoen mensen die veel moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/ of computervaardigheden. Daardoor kunnen ze niet goed meedoen in de samenleving of zijn niet goed in staat om geschreven (digitale) informatie te gebruiken op de werkvloer. Meer dan 65 % van de laaggeletterden is in Nederland geboren en getogen. Laaggeletterdheid bij werknemers blijft vaak goed verborgen. Veel laaggeletterden schamen zich en durven er niet goed voor uit te komen dat ze moeite hebben met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

Wat zijn de gevolgen van laaggeletterdheid?

De productiviteit van bedrijven kan door laaggeletterde werknemers omlaag gaan, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met mailen, het lezen van instructies of het volgen van cursussen. Werknemers zullen minder lekker in hun vel zitten, omdat ze meer stress ervaren en minder breed inzetbaar zijn.

Hoe is de situatie in Stein-Elsloo?

In Stein – Elsloo wordt het percentage laaggeletterden geschat op 7 % van de bevolking. Dit betekent dat zo’n 1800 mensen moeite hebben met het lezen en schrijven van (digitale) teksten. De gemeente Stein maakt deel uit van de Coalitie laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek. Samen met andere gemeenten, het Vista college, Partners in Welzijn en bibliotheek De Domijnen hebben ze een plan van aanpak gemaakt om laaggeletterdheid tegen te gaan. Zo is er bij de bibliotheek een taalpunt ingericht waar mensen terecht kunnen. Er staan vrijwilligers klaar om met mensen te ondersteunen met hun (digitale) taalvragen. Voor de coalitie laaggeletterdheid is een projectleider aangesteld. Als je denkt dat laaggeletterdheid ook bij u op de werkvloer speelt dan kun je met haar contact opnemen om te bespreken wat je als werkgever zou kunnen doen voor jouw bedrijf en werknemer. Stuur hiervoor een mail naar Maddy Kuipers via m.kuipers@vistacollege.nl

Opening Taalpunt

In deze week wordt op 12 september een taalcafé geopend. Het taalcafé is een initiatief van De Domijnen en de gemeente Stein. In het taalcafé wordt, onder begeleiding van taalvrijwilligers, op een leuke manier geoefend in het beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven. De opening van het taalcafé vindt plaats vanaf 11.30 uur en is onderdeel van de aanpak laaggeletterdheid. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn of werknemers te informeren over deze bijeenkomst.

Themabijeenkomst Laaggeletterdheid 28 september

Op woensdagavond 28 september is er bij het Vista College in Heerlen een avond voor werkgevers rondom het thema Laaggeletterdheid. Bij deze bijeenkomst zal prinses Laurentien aanwezig zijn. Zij is ambassadeur voor de stichting Lezen & Schrijven.

In de volgende nieuwsbrief zullen we meer aandacht geven aan het inhoudelijke programma van deze avond. Mocht je interesse hebben om deze bijeenkomst te bezoeken, neem dan contact op via ondernemen@gemeentestein.nl.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93