Energielabel C verplicht per 1 januari 2023

Donderdag 11 augustus 2022

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.
Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Wat is nu jouw situatie en welke stappen moet je nu nemen? Om je daarbij te helpen heeft De Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland twee infographics samengesteld. Met de infographic Beslisboom bepaal je stap voor stap of je aan de Energielabel C-verplichting moet voldoen, en zo ja, welke acties dan nodig zijn. In de infographic Praktijksituaties zie je voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. Voor meer informatie over dit onderwerp, kun je kijken op www.rvo.nl.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93