Subsidie voor verduurzaming bedrijven tijdelijk stilgelegd

Donderdag 28 juli 2022

Interview met de mede-oprichter Ilmar Woldring van Stichting Groene economie Limburg in Dagblad De Limburger over het stopzetten van de subsidie voor mkb'ers (15-07-22).

Klimaatminister Rob Jetten schort de subsidie op waarmee mkb’ers advies kunnen inwinnen over verduurzaming. Ondernemers klagen over malafide adviseurs, die er vooral op uit zijn om zichzelf te verrijken.
Volgens Ilmar Woldring van de stichting Groene Economie Limburg zijn dergelijke ‘cowboys’ ook actief in Limburg. "Als erkende stichting, bemiddelaar zonder winstoogmerk, hebben wij hier veel last van. Wij hebben de signalen die we opvingen van ondernemers doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.”

Klachten

De klachten hebben betrekking op ‘misleidende verkooptechnieken gebruiken’, ‘mkb’ers onder druk zetten om van hun diensten gebruik te maken’, ‘onterecht voorspiegelen dat die diensten gratis zijn’ en ‘adviezen die nauwelijks iets waard zijn’.
Met de Subsidie Verduurzaming MKB kunnen mkb’ers 80 procent van de kosten dekken voor advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen’. Een ondernemer krijgt maximaal 2.500 euro aan subsidie.
Deze zomer gaat minister Jetten kijken hoe de subsidieregeling kan worden aangepast. Er komen waarschijnlijk strengere eisen aan adviseurs en de ondersteuning. Voor adviezen die vóór 14 juli zijn ingewonnen kan nog subsidie worden aangevraagd.

Laagdrempelig

Volgens Woldring is het belangrijk dat de regeling laagdrempelig blijft voor ondernemers. "En tevens productvriendelijker. Het is een lastige subsidie, omdat het lang duurt voordat die wordt toegekend: vaak tussen de acht en zestien weken. Ook vereist die een voorinvestering van maximaal 3.000 euro. Veel geld voor een kleine ondernemer, die maar moet afwachten wat zo’n energieadvies hem brengt.”

Bij de openstelling vorig jaar zat 28 miljoen in de subsidiepot. Daarvan is nog 20 miljoen euro over. Ilmar Woldring spreekt van een toenemende belangstelling onder mkb’ers door de torenhoge energieprijzen op dit moment.

Bron: Dagblad de Limburger en Stichting Groene Economie Limburg.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93