Schuldhulpverlening voor Ondernemers

Donderdag 9 juni 2022

Gemeente Stein heeft een eigen team van schuldhulpverleners die inwoners met schulden bij staan. Ook ondernemers kunnen hier terecht met vragen over schulden. Afhankelijk van de situatie worden zij doorverwezen naar passende hulp.

Dat kan er als volgt uitzien:

  • Ondernemer neemt contact op met gemeente Stein via de bedrijvencontactfunctionaris, ondernemen@gemeentestein.nl. De bedrijvencontactfunctionaris licht de route van hulp bij schulden verder toe.    
  • Ondernemer meldt zich bij het Zelfstandigenloket in Maastricht. Het zelfstandigenloket onderzoekt de levensvatbaarheid van het bedrijf: Levensvatbaar: mogelijkheden BBZ worden bekeken. Niet levensvatbaar: doorverwijzing naar expertisetafel.
  • Indien van toepassing: Expertisetafel beoordeelt de situatie van de ondernemer en adviseert over in te zetten ondersteuning. De expertisetafel bestaat uit vertegenwoordigers van het Zelfstandigenloket Maastricht, Kredietbank Limburg en Philips, Stiels & Gielkens.

Doel van de ondersteuning is om ondernemer zo snel mogelijk schuldenvrij te maken.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93