Subsidie bij bodemsanering?

Dinsdag 5 april 2022

Tien jaar geleden hebben de overheid en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland de handen ineengeslagen om bedrijven in Nederland te helpen bij de aanpak van een bodemverontreiniging op hun terrein. Zo ontstond de Bedrijvenregeling. Bedrijven die interesse hadden in deelname aan deze regeling, moesten zich vóór 2008 aanmelden bij het bevoegd gezag (Provincies en 29 gemeentes) of bij Stichting Bodemcentrum. Omdat de regeling per 2024 wordt beëindigd, wordt deze geoptimaliseerd. Zo kunnen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke aanmelders er nog gebruik van maken.

Heb je je ooit aangemeld, en wil je nog gebruikmaken van de regeling, kijk dan op bodembeheer Nederland

Heb je je bedrijf toen niet aangemeld, dan kom je misschien wel in aanmerking voor de cofinancieringsregeling. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Deze regeling vergoedt bij MKB bedrijven tot wel 35% van de saneringskosten.

Voor meer informatie ga naar bodembeheer Nederland.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93