Nieuw in Stein: Ondernemersfonds Stein

Donderdag 22 april 2021

Het Ondernemersfonds is er ván en vóór de ondernemers in de gemeente Stein. Het fonds kan initiatieven van ondernemers in de gemeente Stein ondersteunen middels (co-)financiering. De initiatieven dienen het ondernemersklimaat in de gemeente Stein ten goede te komen.

Wat is een Ondernemersfonds?

In Nederland zijn al diverse Ondernemersfondsen actief. Een ondernemersfonds is er om initiatieven van ondernemers mede te financieren. Het Fonds komt aan haar financiële middelen door een geringe opslag op de OZB voor alle niet-woningen in de gemeente.

Wie zit in het Ondernemersfonds?

Het fonds heeft een bestuur. Dit bestuur kan zelfstandig bepalen welke aanvragen in aanmerking komen voor (co-)financiering. Op het einde van het jaar moet het bestuur verantwoording afleggen aan de gemeente. Het bestuur bestaat uit Marc Driessen, Guus Limpens en Harold Habets. Marc is Accountmanager van beroep en voorzitter van Ondernemersvereniging Stein. Guus is Eigenaar/directeur van transporteur en logistiek partner Limpens Elsloo. Harold is een Marketing Professional bij La Fortezza Marketing & Winkelcentrummanagement en Centrummanager van diverse Winkelcentra, waaronder Winkelcentrum Stein.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je een goed idee hebt voor je straat, wijk of voor heel Stein en je bent op zoek naar financiering voor de realisatie van dit idee, dan kun je mogelijk een beroep doen op Ondernemersfonds Stein. Een idee dat in aanmerking komt voor (co-) financiering dient altijd van “algemeen belang” te zijn. Dit wil zeggen dat niet alleen jij maar zoveel mogelijk andere ondernemers profijt van het idee hebben.

Kijk op www.ondernemersfondsstein.nl voor de spelregels en voorwaarden.

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93