Schadefonds coronarellen voor getroffen ondernemers

Vrijdag 26 februari 2021

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 26 februari 2021 de regeling bedrijvenschade coronarellen opengesteld. De gemeente kan eventueel getroffen ondernemers wijzen op deze regeling. Gemeenten zelf kunnen geen beroep doen op de regeling.

De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris. Deze ondernemers moeten zich met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kunnen zij een beroep doen op de regeling.

Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor vragen. Het loket is bereikbaar via www.rvo.nl en telefonisch via 088-0422500. De regeling en het formulier waarmee aanvragen digitaal kunnen worden ingediend, worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op www.rvo.nl

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.