Mededelingebord Peldenstraat

Vrijdag 10 maart 2023

Als wij nieuws hebben dat direct op jou van toepassing is, ontvang je hier natuurlijk een persoonlijke brief over. Het nieuws zoals ook via deze nieuwsbrief aangeboden, wordt binnenkort ook beschikbaar gesteld via een fysiek mededelingenbord in de wijk. Dit bord komt voor het buurtcentrum, naast de brievenbus aan de Peldenstraat te staan. Zo is het meer algemene nieuws over Mijn Nieuwdorp ook beschikbaar voor mensen die minder digitaal aangelegd zijn. Én we besparen geld en papier. Onderzoek wijst namelijk uit dat huis aan huis verspreiding bij meer dan 50% van alle huishoudens direct naar het oud papier gaat.

De locatie voor het mededelingenbord is bepaald aan de hand van een peiling via Facebook en Instagram. Er was een duidelijke voorkeur voor deze locatie. We willen iedereen die hier aan deel heeft genomen, bedanken voor hun bijdrage. Echt top!

Natuurlijk kunnen jouw buurtgenoten al het nieuws over Mijn Nieuwdorp ook gewoon via deze nieuwsbrief volgen. Verwijs hen hiervoor naar www.gemeentestein.nl/nieuwdorp.

Naar Actualiteiten wijkactieprogramma Nieuwdorp

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93