Feestelijke start renovatie huurwoningen modelblok

Vrijdag 10 maart 2023

Op dinsdag 28 februari begon de start van de renovatie voor de bewoners van het modelblok in de Damiatestraat met een opruimdag. Aannemer Smeets Bouw plaatste containers en medewerkers van Vidar stonden klaar om te helpen.

Bewoners konden hun zolder en berging leeg maken. Dat is nodig omdat de ruimtes leeg moeten zijn als er straks asbest wordt verwijderd en er een WTW (ventilatiesysteem) wordt geplaatst. Om de start te vieren werden de bewoners, medewerkers van Vidar en Smeets Bouw tijdens de opruimdag door Zaam Wonen getrakteerd op een lunch.

Starten met de renovatie

Eind februari kreeg Zaam Wonen groen licht voor de renovatie en het verduurzamen van 154 huurwoningen in Nieuwdorp. Niet alleen werd de vergunning voor alle huurwoningen verleend. Eerder gaven ook alle huurders in het modelblok hun toestemming voor de renovatie. Dat betekent dat aannemer Smeets Bouw mag starten met de renovatie van het modelblok. Het modelblok betreft de huurwoningen Damiatestraat 46 t/m 54, 58 en 60.

Renovatie zorgt voor mogelijke overlast

De renovatie van het modelblok duurt van maart tot en met juni. Gedurende die periode kunnen bewoners overlast hebben van de werkzaamheden. Bewoners zijn inmiddels hierover geïnformeerd.

In oktober start de renovatie van de overige huurwoningen

Huurders krijgen in april meer informatie hierover van Zaam Wonen en Smeets Bouw. Particuliere eigenaren kunnen meedoen met de renovatie. Zij krijgen informatie van de gemeente Stein en buro Diep.

Start renovatie modelblok 2

Foto: feestelijke start renovatie huurwoningen modelblok Damiatestraat 46 t/m 54, 58 en 60

Start renovatie modelblok 2

Naar Actualiteiten wijkactieprogramma Nieuwdorp

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93